Q&A's COVID-19 voortgezet (speciaal) onderwijs (versie 19 december 2021)

Vragen en antwoorden voor het voortgezet (speciaal) onderwijs over hoe om te gaan met de sluiting en de uitzonderingen die er gelden.