Flitspeilingen coronavirus

De Rijksoverheid laat sinds de uitbraak van het coronavirus regelmatig onderzoeken hoe het sentiment, de informatiebehoefte, de houding ten opzichte van maatregelen en vertrouwen in de maatregelen en informatie van de overheid zich in de samenleving ontwikkelen. Deze informatie dient onder andere als basis voor de uitwerking van de communicatie, maar ook als input voor beleidskwesties.

Vanaf juli 2020 zijn de flitspeilingen opgenomen in de campagne-effectmonitor 'Alleen Samen'.

Flitspeilingen