Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 12 augustus

Rapport over de effecten van de publiekscampagne ‘Alleen samen' en de deelcampagne ‘Testen’. Het rapport beschrijft in welke mate mensen zich aan de coronamaatregelen houden. En de mogelijke redenen hiervoor.

Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de veranderingen tussen de meting van 4 tot 6 augustus en de meting van 16 en 19 juli 2020.

Belangrijkste bevindingen

  • De urgentie en motivatie voor het houden van 1,5 meter afstand nemen weer toe. Het gedrag volgt nog niet, het aandeel mensen dat voldoende afstand houdt is gelijk gebleven.
  • Drukte wordt wel meer vermeden. Ook de motivatie en urgentie voor deze maatregel neemt toe.
  • Nog zo’n driekwart van de mensen met (milde) klachten blijft niet de hele dag thuis.
  • De helft van de mensen die thuis kunnen werken doen dit ook, hoewel de groep die volledig vanuit huis werkt sinds halverwege juli lijkt af te nemen.
  • Het vertrouwen om de maatregelen vol te kunnen houden is weer wat toegenomen.
  • Nederlanders staan in mindere mate achter de aanpak van de overheid. We zien in externe peilingen een stijging in het aandeel dat de maatregelen te beperkt vindt, nu de besmettingen weer oplopen.
  • Het ervoor zorgen dat het virus zich minder snel verspreidt, is een belangrijkere reden geworden om de maatregelen na te leven.
  • Ruim de helft van de Nederlanders is bezorgd over het virus.
  • Hoewel steeds meer mensen (75%) het belang van testen inzien, laat de helft van de mensen met (milde) klachten zich toch niet testen.