Coronavirus: beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Gemeenten en aanbieders van zorg regelen samen verschillende vormen van opvang. Zij nemen maatregelen om besmettingen te voorkomen en helpen cliënten die corona hebben.

Werknemers in de opvang of beschermd wonen

Werk in opvang is cruciaal beroep

Wie werkt in de opvang heeft een cruciaal beroep. Het gaat om werk in:

  • maatschappelijke opvang (voor daklozen);
  • vrouwenopvang;
  • opvang voor slachtoffers van mensenhandel;
  • beschermd wonen.

Regels in locaties opvang en beschermd wonen

Het is belangrijk dat iedereen in de opvang de regels volgt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De opvang zorgt ervoor dat de regels bekend zijn bij bezoekers en bewoners.

Beschermingsmiddelen in opvang en beschermd wonen

Elke regio heeft coördinatoren persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij zorgen ervoor dat opvanglocaties voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebben voor de medewerkers.

Maatschappelijke opvang voor daklozen

Client in de opvang besmet met coronavirus

Is er een vermoeden dat een cliënt corona heeft? Dan neemt de zorgaanbieder contact op met de GGD in de regio of met de huisarts. Zij bieden:

Elke centrumgemeente heeft plekken waar mensen in quarantaine kunnen gaan.

Nachtopvang voor dakloze mensen blijft open

Dakloze mensen moeten in de nachtopvang terecht kunnen. De gemeente is verantwoordelijk om de opvang zo in te richten dat mensen zich kunnen houden aan de regels tegen verspreiding van corona. Zoals 1,5 meter afstand houden.

Richtlijnen voor maatschappelijke opvang en het coronavirus

Tijdens de coronacrisis gelden speciale regels voor de maatschappelijke opvang. Deze zijn te vinden in de  Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen. Deze richtlijn wordt regelmatig van een update voorzien. Centrumgemeenten worden hierover geïnformeerd.

Beschermd wonen

Corona in locatie beschermd wonen

Is een bewoner besmet met corona? Dan gaat de bewoner in thuisquarantaine op de eigen kamer.

Mogelijk meer vraag vrouwenopvang

Mogelijk zorgt de coronacrisis voor meer huiselijk geweld. Bijvoorbeeld door financiële zorgen. Of omdat mensen thuis dichter op elkaar zitten. Daardoor zijn er misschien meer hulpvragen in de vrouwenopvang.

Gemeenten en zorgaanbieders houden samen in de gaten of er voldoende opvang is voor vrouwen.