Coronavirus: beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De nachtopvang voor dak- en thuislozen is open. Ook locaties van beschermd wonen zijn open. Bewoners, bezoekers en medewerkers voorkomen dat ze besmet raken met het coronavirus.

Opvang van dak- en thuislozen blijft open

De maatschappelijke opvang is open voor dak- en thuislozen. Er gelden speciale regels voor de maatschappelijke opvang. Deze regels staan in de Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen. De richtlijn wordt regelmatig aangepast. Centrumgemeenten ontvangen na elke aanpassing een bericht.

Voorkom verspreiding corona bij opvang en beschermd wonen

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen gelden ook voor de maatschappelijke opvang. En op locaties voor beschermd wonen. Medewerkers van deze organisaties zorgen dat bezoekers en bewoners zich aan deze regels kunnen houden.

Beschermingsmiddelen voor werknemers in opvang of beschermd wonen

Werknemers in opvang of beschermd wonen hebben recht op persoonlijke beschermingsmiddelen. Op de website van GGD GHOR staat hoe zij de persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen aanvragen

Besmetting met corona

Besmetting binnen de maatschappelijke opvang

Denkt u dat iemand in de opvang corona heeft? Dan neemt u contact op de GGD in de regio of met de huisarts. Zij bieden:

Elke centrumgemeente heeft plekken waar mensen in quarantaine kunnen gaan.

Corona in locatie beschermd wonen

Is een bewoner besmet met corona? Dan gaat de bewoner in thuisquarantaine op de eigen kamer.