Persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers, pgb-gefinancierde zorgverleners en cliënten

Voor mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners zijn er beschermingsmiddelen en zelftesten beschikbaar. Welk middelen wanneer beschikbaar zijn, hangt af van de situatie.

Bekijk ook de pagina over het gebruik van mondkapjes en de instructie aanvragen PBM-pakketten, mondkapjes en zelftesten voor mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners.

Mondkapjes

U bent mantelzorger, pgb-gefinancierde zorgverlener of pgb-zorgverlener in een huis waarin meerdere budgethouders wonen en zorg gezamenlijk inkopen. 

U kunt onder voorwaarden bij de apotheek gratis een preventief pakket met mondkapjes halen ter voorkoming van besmetting. Dit pakket bestaat uit Dit pakket bestaat uit chirurgische mondkapjes en FFP2 mondkapjes.

U bent mantelzorger

  • U woont niet op hetzelfde adres als uw cliënt.
  • De apotheek controleert:
    • of er sprake is van intensieve mantelzorg;
    • of er minder dan een maand geleden mondneusmasker zijn versterkt aan de cliënt.

U bent pgb-zorgverlener

De apotheek: 

  • controleert of er sprake is van pgb-zorg via de toekenningsbeschikking pgb (budgethouder) of via een zorgovereenkomst (zorgverlener).
  • gaat na of er minder dan een maand geleden mondneusmasker zijn verstrekt.

Persoonlijke beschermingsmiddelenpakket op recept 

Uw cliënt heeft een positieve (zelf)test uitslag. Uw cliënt belt of mailt met de huisarts of GGD-arts. Hij of zij vraagt aan de huisarts of GGD-arts om een recept voor een pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Uw cliënt krijgt een recept voor een PBM-pakket. Dit pakket bevat chirurgische mondkapjes, FFP2 mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel. 

U gaat met dit recept naar de apotheek. U krijgt het pakket gratis mee. Het pakket wordt door de apotheek geregistreerd op naam van uw cliënt. Uw cliënt blijft thuis.

U kunt de apotheek ook vragen om het pakket thuis te bezorgen.

Zelftesten

Loopt uw cliënt meer risico om ernstig ziek te worden door corona? En zit deze persoon nu in zelfgekozen thuisisolatie? Dan komt uw cliënt in aanmerking voor gratis zelftesten. Voorwaarde is dat vaccinatie om medische redenen of vanwege de leeftijd niet mogelijk is.

De cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt kan 25 zelftesten per maand krijgen van de eigen apotheek op eigen naam. Dit hoeft niet via de huisarts. De testen zijn vooral bedoeld voor eigen gebruik. Maar gezinsleden, zorgverleners, mantelzorgers en andere naasten mogen de zelftesten ook gebruiken. Door regelmatig te testen en zich te houden aan de basisadviezen blijft het risico op een besmetting zo klein mogelijk. Daarmee kan uw cliënt weer meer sociale contacten hebben.

Bekijk ook