Corona en persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor zorgverleners zijn er beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, handschoenen en brillen. Welk beschermingsmiddel u kunt gebruiken, hangt af van waar u werkt en wat u doet.

Bekijk ook de pagina over het gebruik van mondkapjes en de instructie beschermingsmiddelen en zelftests voor mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners.

Zorg binnen het ziekenhuis

Het gebruik van beschermingsmiddelen is afhankelijk van de handelingen die u verricht:

Handelingen met een hoog risico

U gebruikt:

 • een FFP2-masker;
 • een disposable schort;
 • oogbescherming;
 • handschoenen.

Verpleging of verzorging

U verpleegt of verzorgt cliënten of patiënten die corona hebben. Of die coronaklachten hebben. U komt binnen 1,5 meter van uw cliënt of patiënt. U gebruikt:

 • een chirurgisch mondneusmasker IIR;
 • dienstkleding met een halterschort;
 • oogbescherming;
 • handschoenen.

Zijn er veel besmettingen in uw regio? Dan kunt u ook uit voorzorg al mondneusmaskers gebruiken.

Zorg buiten ziekenhuis

Zorgverleners buiten het ziekenhuis gebruiken chirurgische mondneusmaskers, type IIR. Het RIVM adviseert om deze mondneusmaskers volgens de medische richtlijnen te gebruiken. Dit advies geldt voor bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundigen. 

Bekijk meer informatie voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis op de website van het RIVM.

Wmo-ondersteunend personeel en jeugdzorg

Medewerkers in de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg (Jeugdwet) kunnen zich tijdens hun werk goed houden aan de basisregels. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke hulpen en medewerkers in een maatschappelijke opvang, jeugdzorg of vrouwenopvang. Zij hebben vaak geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.

Stel hulp uit bij cliënt met klachten of corona

Stel hulp uit als uw cliënt coronaklachten heeft. En bel de dokter als uw cliënt dat nog niet heeft gedaan. Staat de coronabesmetting vast? Dan verleent u ook geen hulp of ondersteuning.

Als hulp moet doorgaan: reservepakket beschermingsmiddelen

Soms moet de hulp aan een cliënt doorgaan. Ook als deze coronaklachten heeft of is besmet. U kunt dan een reservepakket met persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen.

De samenstelling van het reservepakket beschermingsmiddelen

Het RIVM heeft het reservepakket samengesteld. Het bestaat uit:

 • 1 bril;
 • 2 maskers;
 • 3 paar handschoenen;
 • 2 schorten;
 • 1 flacon desinfectans.

Er is een handleiding Informatie over middelen in het pakket voor bescherming in de zorg. Hierin leest u hoe u dit pakket gebruikt.

Reservepakket persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen

Als u in loondienst werkt, kunt u een reservepakket krijgen via uw werkgever.

Zzp’ers vragen een reservepakket aan via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS:

 • Geef via het digitale PBM-aanvraagformulier aan welke en hoeveel producten u nodig hebt;
 • Mediq controleert en beoordeelt uw aanvraag;
 • Mediq verstuurt uw bestelling vervolgens via PostNL;
 • Mediq stuurt u een factuur voor de bestelling.

Bekijk de veel gestelde vragen over de bestelprocedure en de manier waarop dit werkt op de website van Mediq.

Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen

Lees meer over de aanpak om voldoende voorraden op te bouwen op de pagina Actuele voorraden voor de zorg.

Mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners

U bent mantelzorger, pgb-gefinancierde zorgverlener of pgb-zorgverlener in een huis waarin meerdere budgethouders wonen en zorg gezamenlijk inkopen. 

U kunt onder voorwaarden bij de apotheek gratis mondneusmaskers halen. Dat hangt af van:

 • het aantal besmettingen in uw regio;
 • de (mogelijke) besmetting van uw cliënt.

Gratis mondneusmaskers bij hoog risiconiveau op besmettingen in de regio

U kunt gratis medische mondneusmaskers (type IIR) ophalen als het risiconiveau van besmetting in uw regio hoog is. Het risiconiveau in uw regio ziet u op het coronadashboard

U bent mantelzorger

 • U woont niet op hetzelfde adres als uw cliënt.
 • U  krijgt vanaf risiconiveau ‘ernstig’ (niveau 3) mondneusmaskers.
 • De apotheek controleert of er sprake is van intensieve mantelzorg.

U bent pgb-zorgverlener

 • Uw budgethouder krijgt vanaf risiconiveau ‘zorgelijk’ (niveau 2) mondneusmaskers. U mag deze eventueel voor hem of haar ophalen bij de apotheek.
 • De apotheek controleert of er sprake is van pgb-zorg via de toekenningsbeschikking pgb (budgethouder) of via een zorgovereenkomst (zorgverlener).
 • De apotheek registreert het pakket van medische mondneusmaskers dat u ontvangt op naam van de budgethouder.
 • De budgethouder ontvangt maximaal 100 mondneusmaskers per maand. Dat zijn 2 pakketten van 50 stuks of is 1 pakket met 100 mondneusmaskers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen op recept bij (mogelijke) besmetting

Uw cliënt heeft symptomen van corona en wordt getest

Uw cliënt heeft coronaklachten en laat zich testen. Uw cliënt belt of mailt met de huisarts of GGD-arts. Hij of zij vraagt aan de huisarts of GGD-arts om een recept voor een pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Uw cliënt krijgt een recept voor een korte termijn-pakket. Dat is een pakket met voldoende beschermingsmiddelen voor de dagen tussen de test en de testuitslag van uw cliënt.  

U gaat met dit recept naar de apotheek. U krijgt het pakket gratis mee. Het pakket wordt door de apotheek geregistreerd op naam van uw cliënt. Uw cliënt blijft thuis.

U kunt de apotheek ook vragen om het pakket thuis te bezorgen.

Uw cliënt heeft corona

Uw cliënt belt of mailt met de huisarts of GGD-arts. Hij of zij vraagt aan de huisarts of GGD-arts om een recept voor een pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Uw cliënt krijgt een recept voor een lange termijn-pakket.

U gaat met dit recept naar de apotheek. U krijgt dit pakket gratis mee. Het pakket wordt door de apotheek geregistreerd op naam van uw cliënt. Uw cliënt blijft thuis.

U kunt de apotheek ook vragen om het pakket thuis te bezorgen.

Uitgifte zelftesten voor cliënten in thuisisolatie door corona

Loopt uw cliënt meer risico om ernstig ziek te worden door corona? En zit deze persoon nu in zelfgekozen thuisisolatie? Dan komt uw cliënt in aanmerking voor gratis zelftesten. Voorwaarde is dat vaccinatie om medische redenen of vanwege de leeftijd niet mogelijk is.

De cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt kan 25 zelftesten per maand krijgen van de eigen apotheek op eigen naam. Dit hoeft niet via de huisarts. De testen zijn vooral bedoeld voor eigen gebruik. Maar gezinsleden, zorgverleners, mantelzorgers en andere naasten mogen de zelftesten ook gebruiken. Door regelmatig te testen en zich te houden aan de basismaatregelen blijft het risico op een besmetting zo klein mogelijk. Daarmee kan uw cliënt weer meer sociale contacten hebben.

Instructie beschermingsmiddelen en zelftests mantelzorgers en pgb

Mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners kunnen bij hun werk gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen of mondneuskapjes. Cliënten kunnen onder voorwaarden gebruik maken van gratis zelftests. In de instructie 'beschermingsmiddelen en zelftests mantelzorger en pgb' staat wanneer zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen aanvragen. En wanneer cliënten zelftests kunnen aanvragen..

Toegestane desinfectiemiddelen

De volgende desinfectiemiddelen mag u gebruiken:

 • desinfectiemiddelen die het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegelaten;
 • middelen die op een lijst met tijdelijke vrijstellingen staan.

Niet alle toegelaten desinfectiemiddelen geschikt tegen corona

Soms is een desinfectiemiddel alleen goedgekeurd voor de bestrijding van bacteriën en/of schimmels. Het Ctgb beoordeelt het product op die werkzaamheid en veiligheid voor dat gebruik. Het Ctgb beoordeelt dan niet of het product ook geschikt is bij virussen.

In het gebruiksvoorschrift van het desinfectiemiddel staat waarvoor u het mag gebruiken. Zijn virussen niet zijn opgenomen in het gebruiksvoorschrift? Dan mag u het niet gebruiken voor bestrijding van het coronavirus. Dit gebruiksverbod geldt niet voor producten die vallen onder de tijdelijke vrijstellingen.

Bekijk ook