Nertsen en het coronavirus

Sinds 8 januari 2021 is het houden van pelsdieren in Nederland verboden. Alle nertsenbedrijven zijn leeg. Hierdoor kunnen nertsen elkaar en mensen niet meer besmetten.

Verbod op houden van pelsdieren

Sinds 8 januari 2021 is het verboden om nertsen te houden voor bontproductie. Het verbod op het houden van pelsdieren zou eerst in 2024 ingaan. Het kabinet besloot om het verbod op de pelsdierhouderij naar voren te halen. Dit besluit volgde na advies van het outbreak managementteam zoönosen (OMT-Z). Volgens het OMT-Z zijn nertsen vatbaar voor het coronavirus. En misschien kunnen ze het virus overdragen op mensen.

Vergoeding voor vervroegde sluiting

Pelsdierhouders krijgen nadeelcompensatie omdat ze 3 jaar eerder moeten stoppen en schade lijden. Het kabinet reserveert hiervoor maximaal € 150 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). De bedrijven krijgen niet alle schade vergoed. Een deel hiervan valt onder het ondernemersrisico. Het kabinet zette eerder al € 32 miljoen opzij voor onder andere sloop- en ombouwkosten van stallen.

Besmetting van medewerkers

Op 2 bedrijven is het aannemelijk dat een medewerker is besmet door een nerts. Het gaat in totaal om 2 medewerkers. Zij werkten met de nertsen toen nog niet bekend was de dieren op het bedrijf besmet waren. Er was toen nog geen advies voor medewerkers om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.