Coronavirus en digitale zorg

De coronacrisis laat nog meer de noodzaak zien om te innoveren. En om gebruik te maken van slimme zorgoplossingen. Bijvoorbeeld beeldbellen of digitale zelfzorg. Er zijn mogelijkheden voor zorgverleners, maar ook voor mantelzorgers.

Zorg en ondersteuning voor ouderen, patiënten en mantelzorgers

Mogelijkheden digitale zorg en ondersteuning op afstand

Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. Op de pagina Digitale ondersteuning bij COVID-19 (Corona) van Zorg van Nu staan de mogelijkheden van digitale zorg en ondersteuning op afstand. Zoals voorbeelden van slimme zorgoplossingen en hulp bij digitale vaardigheden.

Opties beeldbellen

Bekijk meer informatie over beeldbellen in de zorg en voorbeelden van beeldbellen op de website Zorg van Nu.

Mogelijkheden sociaal contact op afstand 

Bekijk digitale middelen om contact te houden met bijvoorbeeld ouderen en kwetsbare mensen.  

Opties voor zorg en ondersteuning op afstand voor mantelzorgers

Lees meer over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning op afstand voor mantelzorgers op Zorg van Nu. Zoals leefstijlmonitoring, mobiele apps en draagbare sensoren die mantelzorgers kunnen helpen. Ook staan hier gerelateerde slimme zorgoplossingen voor mantelzorgers. 

Mogelijkheden zelfzorg vanuit huis

Juist nu kan het handig zijn om vanuit huis uw eigen gezondheid te monitoren. Bekijk voorbeelden van zelfzorg.

SET-regeling voor digitale zorg of ondersteuning

De Stimuleringsregeling E-health Thuis is bedoeld voor de ondersteuning en zorg van thuiswonende ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook kan de regeling ingezet worden ter ondersteuning van de mantelzorger.

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de SET-regeling. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis of ter ondersteuning van de mantelzorger). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging en GGZ-aanbieders.