Extra ondersteuning voor mensen bij wie de prik minder goed werkt of die geen prik kunnen krijgen

Sommige mensen kunnen geen prik krijgen tegen het coronavirus. Bij andere mensen werkt de prik minder goed. Zij lopen een grotere kans om ziek te worden door het coronavirus. Voor deze mensen is er extra ondersteuning. 

Voor wie is deze informatie bedoeld?

1.    Mensen bij wie de prikken minder goed werken

Sommige mensen met een ernstige afweerstoornis zijn niet optimaal beschermd na 2 prikken. Zij krijgen op advies van het RIVM en de Gezondheidsraad een extra prik. Het gaat om patiënten met een ernstige afweerstoornis die vanwege een specifieke aandoening:

  • onder behandeling zijn van een medisch specialist; of 
  • bepaalde medicijnen gebruiken. 

Het RIVM en medisch specialisten hebben een lijst gemaakt met groepen mensen die een derde prik krijgen.  Hoort u bij deze groep? Dan krijgt een uitnodiging van uw medisch specialist voor een derde prik. Ook kunt u gebruikmaken van extra ondersteuning.

2.    Mensen die geen prik kunnen krijgen 

Sommige mensen kunnen geen prik krijgen tegen het coronavirus. Bijvoorbeeld door ziekte. Of omdat het gaat om een kind met een kwetsbare gezondheid dat nog geen 12 is. U kunt gebruikmaken van extra ondersteuning. 

U twijfelt over de prik

Twijfelt u of u een prik kunt krijgen? Overleg dan met uw arts of specialist. Heel vaak kunt u toch een prik krijgen. Ook als u eerder het advies kreeg om geen prik te nemen. Misschien is er nieuws waardoor het bij u nu wel kan.

Voldoende bescherming als u geen derde prik krijgt

Zit u niet bij de groep mensen die een derde prik krijgt? Dan kunt u ervan uitgaan dat de prik u voldoende beschermt. U kunt natuurlijk extra voorzichtig zijn. Door afstand te houden. Ook kunt u een (medisch) mondneusmasker (type I, II en IIR) dragen als u zich daar prettiger bij voelt. 

Bekijk ook de tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid

Extra ondersteuning: wat is er voor u? 

•    Bij thuisisolatie: gratis zelftesten en persoonlijk beschermingsmiddelen  

Zit u vanwege uw kwetsbare gezondheid in thuisisolatie? U kunt 1 keer per maand 25 zelftesten en/of 100 medische mondneusmaskers krijgen. Hiermee kunt u zich beschermen. Deze zelftesten en mondneusmaskers zijn voor: 

  • mensen die een derde prik krijgen;
  • mensen die geen enkele prik kunnen krijgen. 

U kunt deze zelftesten en mondneusmaskers aanvragen bij uw apotheek.

•    Praktische ondersteuning via Rode Kruis 

De mensen van de Rode Kruis Hulplijn geven advies en praktische tips. U kunt ze ook bellen om even te praten. Zij kunnen er eventueel ook voor zorgen dat vrijwilligers van het ‘Let op Elkaar’ netwerk van het Rode Kruis  ondersteuning bieden. Denk hierbij aan hulp bij het boodschappen doen of medicijnen ophalen. U kunt hiervoor bellen naar: 070 – 44 55 888.

•    Extra ondersteuning via uw gemeente

U kunt ook bij uw eigen gemeente vragen om ondersteuning. Zo zijn er bijvoorbeeld vrijwilligersinitiatieven en inloopmomenten bij het dorps- of buurthuis. Kijk op de website van uw gemeente wat de gemeente voor u kan betekenen.

Meer informatie