Het coronavirus en huisartsenzorg

Huisartsen proberen zo veel mogelijk 'normale' huisartsenzorg te blijven leveren. Zij zullen dit nu vaker telefonisch of op afstand doen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben alle huisartsenposten en de Eerste Hulp nu tijdelijk inzicht meer gegevens van patiënten.

Zorg van de huisarts krijgen

Leveren huisartsen nog wel reguliere zorg?

Jazeker. Het is belangrijk dat u bij klachten of vragen over uw gezondheid contact op neemt met de huisarts. Huisartsen proberen zo veel mogelijk 'normale' huisartsenzorg te blijven leveren. Zij zullen dit nu vaker telefonisch of op afstand doen.

Wat kan ik doen bij vragen over gezondheid die niet gaan over corona?

Bent u bezorgd over uw gezondheid? Twijfelt u of iets kwaad kan? Of worden uw klachten erger? Bel dan uw eigen huisarts. 

Ik krijg regelmatig zorg van de huisarts(praktijk). Wat moet ik doen?

In sommige gevallen heeft u regelmatig begeleiding en controle nodig van uw huisarts of praktijkondersteuner. Bijvoorbeeld als u diabetes of een longziekte heeft. Door corona worden veel afspraken uitgesteld. Uw huisarts zal samen met de praktijkondersteuner bekijken hoe u toch zoveel mogelijk de zorg kunt krijgen die u nodig hebt. Vaak gaat dat via de telefoon, via videobellen of via internet.

Kan de huisarts mijn klachten wel goed beoordelen van afstand? 

Uw huisarts hoeft niet altijd lichamelijk onderzoek te doen om uw klachten te beoordelen en u het beste advies, behandeling of begeleiding te geven. Door bijvoorbeeld met u te (video)bellen of via een ander contact op afstand, kan de huisarts vaak tot een goed beeld komen. Lukt dit niet, dan kunt u met uw huisarts overleggen wat u kunt doen.

Ik wil de huisarts niet belasten met mijn medische vraag. Wat moet ik doen?

Maakt u zich ongerust over uw gezondheid? Bel uw huisarts! Als u onder normale omstandigheden uw huisarts zou bellen over een uw medische vraag, doe dat nu dan ook. Tijdens de coronacrisis kunt u gewoon contact opnemen met uw huisarts of behandelaar. Dat kan telefonisch of per e-mail. Kom pas naar de praktijk als u een afspraak hebt gemaakt. 

Voor betrouwbare medische informatie kunt u ook terecht op Thuisarts.nl. Of kijk bij de veelgestelde vragen over het coronavirus en medicijnen.

Ik heb klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Wat moet ik doen?

Bij de ‘ Veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid’ staat wat u moet doen bij klachten die passen bij het nieuwe coronavirus.

Mag ik naar de huisarts als ik verkouden ben en een vraag heb over mijn gezondheid?

Ga alleen naar de huisarts als u een afspraak hebt gemaakt. Dat kan telefonisch of per mail. Als u onder normale omstandigheden uw huisarts zou bellen over een medische vraag, doe dat nu dan ook.

Voor betrouwbare medische informatie kunt u ook terecht op Thuisarts.nl. Of kijk bij de veelgestelde vragen over het coronavirus en medicijnen.

Kan ik nog naar het spreekuur van de huisarts?

Bekijk de website van uw eigen huisarts of bel uw huisarts en vraag of er een spreekuur is en of u er terecht kunt. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, kunt u altijd uw huisarts bellen. Ga niet naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal telefonisch met u bespreken wat u het beste kunt doen. 

Kan ik besmet raken bij de huisarts?

Ook tijdens de coronacrisis kunt u veilig terecht bij de huisarts voor zorg. De huisartspraktijken treffen allerlei maatregelen zodat de kans dat u bij de huisarts besmet raakt, klein is. Alleen op afspraak worden mensen gezien in de praktijk. Heeft u een medische vraag of klacht, bel of e-mail dan uw huisarts.

Ik wil naar de huisarts, maar ik heb coronaklachten en denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Neem telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost. Kom alleen op afspraak naar de praktijk. De huisarts overlegt samen met u wat te doen in geval u medische hulp nodig heeft. 

Belangrijke huisartsinformatie tijdelijk extra beschikbaar

Waarom kunnen huisartsenposten en Spoedeisende Hulpposten nu tijdelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf, huisartsinformatie raadplegen?

Vanwege het coronavirus is het belangrijk dat huisartsenposten en Spoedeisende Hulpposten (SEH) snel over uw medische gegevens kunnen beschikken. Het gaat bijvoorbeeld over welke allergieën u hebt en welke medicijnen u gebruikt. De huisartsenpost en de SEH moeten u wél om mondelinge toestemming vragen, als u daartoe in staat bent. Zonder toestemming mogen ze uw dossier niet inzien. Onder normale omstandigheden kunnen huisartsenposten alleen over deze belangrijke informatie beschikken als de patiënt daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Omdat dat niet altijd het geval is, is het nu tijdelijk mogelijk dat huisartsenposten en de spoedeisende hulpposten zonder toestemming van de patiënt belangrijke medische gegevens kunnen inzien.

Is dit wel veilig en is mijn privacy gewaarborgd?

De medische informatie blijft in het systeem van de huisarts staan. De informatie wordt alleen opgehaald als u zich meldt bij de huisartsenpost of spoedeisende hulp en ter plekke zelf aangeeft dat de informatie ingezien mag worden. Voor het ophalen van de informatie wordt gebruik gemaakt van het Landelijk Schakelpunt. Dit kan alleen door zorgverleners die hier toestemming voor hebben. Het Landelijk Schakelpunt voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid. Daarnaast wordt er vastgelegd wat er met uw medische gegevens is gebeurd. Op Volgjezorg.nl kunt u zelf inzien wat er met uw medische gegevens is gebeurd.

Hoe kan ik mij afmelden als ik dit niet wil?

Dat kunt u doen bij de eigen huisarts of op de website Volgjezorg.nl. Als u al eerder heeft aangeven dat u dit niet wil, blijft dat zo. Bij Ineen lezen huisartsen meer over de oplossing voor meer inzicht in medische gegevens. En op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over digitale zorg.

Bekijk ook: