Langdurige klachten na corona

Coronaklachten verschillen per persoon. Er zijn mensen die niet of bijna niet ziek worden van het coronavirus. Het kan enkele weken tot 3 maanden duren totdat iemand weer beter is. Maar sommige mensen hebben daarna nog last van bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, pijnklachten en concentratieproblemen. Bij de meeste mensen lijkt corona op een flinke griep, anderen worden erg ziek en kunnen zelfs overlijden.

Langdurige klachten na corona

Sommige mensen ervaren na corona nog langdurig klachten. Mensen met langdurige klachten na corona hebben vaak symptomen zoals:

 • vermoeidheid;
 • kortademigheid; 
 • pijn op de borst; 
 • spierpijn
 • hoofdpijn;
 • hartkloppingen;
 • aanhoudende verhoging;
 • vergeetachtigheid; 
 • langdurig verlies van reukvermogen.

Deze klachten houden enkele weken, maar soms meerdere maanden aan. Maar de ernst ervan kan wel minder worden in de loop van de tijd. Sommige mensen komen in een depressie door langdurige coronaklachten. Voor langdurige klachten na corona wordt soms ook de Engelse term 'Long Covid' gebruikt. Long betekent hier: 'langdurig'.

Hulp en vragen bij langdurige coronaklachten

Neem contact op met uw huisarts bij klachten of vragen over uw gezondheid.

Ondersteuning voor patiënten met langdurige coronaklachten

Bespreek langdurige coronaklachten met uw huisarts. C-support, ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wijst de weg aan patiënten met langdurige klachten na corona. U krijgt daar informatie, advies en ondersteuning op het gebied van gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen. Ook biedt C-support hulp aan professionals.

Vergoeding herstelzorg De basisverzekering vergoedt paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren. U betaalt wel het eigen risico. En u heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. Voorbeelden van klachten en/of beperkingen zijn:

 • benauwdheid;
 • conditiegebrek;
 • vermoeidheid;
 • spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen.
 • niet kunnen traplopen;
 • problemen met zelfverzorging;
 • geen kleine afstanden kunnen lopen;
 • geen boodschappen kunnen doen; 
 • werk niet kunnen doen.

De verwijzing van uw huisarts vraagt u zo snel mogelijk. Dat mag niet later dan 6 maanden na de positieve coronatestuitslag. Daarna moet u binnen een maand starten met de herstelzorg. De herstelzorg heeft een maximale duur van zes maanden en kan bestaan uit:

 • fysiotherapie;
 • ergotherapie;
 • logopedie;
 • diëtetiek.

Onderzoek naar langdurige coronaklachten

Het RIVM kijkt hoeveel mensen na een coronabesmetting langdurig gezondheidsklachten houden. Zij onderzoeken ook wat die klachten zijn en hoe lang deze klachten aanhouden. ZonMw stimuleert onderzoek naar langdurige klachten na een coronabesmetting. Hierdoor kan worden onderzocht wat de oorzaak en omvang van aanhoudende klachten na corona zijn. En ook welke aanknopingspunten er zijn voor een goede behandeling van de klachten.