Steunpunt Coronazorgen

Mensen met vragen over mentale gezondheid en psychosociale gevolgen van de coronacrisis kunnen terecht bij het Steunpunt Coronazorgen.

Wat doet het Steunpunt Coronazorgen?

 • Het Steunpunt Coronazorgen biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie over mentale gezondheid en psychosociale gevolgen van de coronacrisis.
 • Het  Steunpunt Coronazorgen brengt initiatieven bij elkaar die erop gericht zijn om mensen te informeren, te ondersteunen of te helpen.  
 • Het Steunpunt Coronazorgen brengt mensen in contact met lokale en regionale hulp-, zorg- en dienstverleners.

Wat is het Steunpunt Coronazorgen?

Het Steunpunt Coronazorgen is een digitaal loket waar informatie en diensten voor getroffenen bij elkaar wordt gebracht. Hier kunnen burgers en professionals terecht voor betrouwbare informatie en diensten voor het omgaan met de gevolgen van de coronacrisis. Het Steunpunt Coronazorgen is in samenwerking met het RIVM ontwikkeld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Eerdere landelijke crisissituaties en rampen - zoals meest recent de vliegramp met vlucht MH17- hebben laten zien dat een steunpunt belangrijk is.

Voor wie is het loket voor mentale gezondheid?

 • Iedereen met vragen over mentale gezondheid en psychosociale gevolgen van de coronacrisis.
 • Mensen die gebukt gaan onder stress en emoties.
 • Mensen die rouwen om het verlies van een dierbare die aan het virus is overleden.
 • Mensen die hun baan kwijt zijn of sterk in inkomen achteruit zijn gegaan.
 • Zorgverleners die onder zware omstandigheden patiënten verplegen.
 • Iedereen die door deze crisis het gevoel heeft het perspectief op de toekomst kwijt te zijn.

Wat voor informatie biedt het Steunpunt Coronazorgen?

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Stress, angst en eenzaamheid
 • Rouw
 • Naasten
 • Jeugd en Gezin
 • Werk(loos)
 • Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid
 • Psychische problemen of verslaving

De komende tijd bouwt het Steunpunt Coronazorgen zijn werkzaamheden verder op. Het centrum is voor tenminste twee jaar actief. Op basis van de actuele behoefte in de nasleep van de crisis worden inhoud en vorm aangepast.

Is er ook specifieke informatie voor zorgprofessionals?

Voor zorgprofessionals biedt het Steunpunt Coronazorgen informatie over:

 • zelfzorg;
 • tips voor leidinggevenden van zorgprofessionals;
 • tips voor crisisteams;
 • stress, angst en eenzaamheid.

Met wie werkt het Steunpunt Coronazorgen samen?

Het Steunpunt Coronazorgen werkt nauw samen met andere vormen van georganiseerde (laagdrempelige) psychosociale ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van telefonische hulplijnen. Ook biedt het steunpunt toegang tot digitale zelfhulpmiddelen. Het Steunpunt Coronazorgen verwijst waar nodig door naar lokale en regionale hulp- en dienstverlening.

Wie of wat is ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises?

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Impact biedt advies en ondersteuning aan organisaties en overheden over psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crises, of andere schokkende gebeurtenissen. ARQ is op verzoek van overheden onder andere betrokken geweest bij de (na)zorg van alle nationale rampen zoals de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (2001) en meer recent de ramp met MH17 (2014).

Wat is de rol van het RIVM?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ondersteunt GGD’en, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en overheden bij rampen en ongevallen. Ook adviseert het RIVM hen over gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening tijdens en na rampen. Hiervoor werkt het RIVM samen met partners zoals het NIVEL en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.