Post-COVID (langdurige klachten na corona)

Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Dat wordt ‘post-COVID’ genoemd. Er is nog veel onbekend over post-COVID. Wel wordt er veel onderzoek naar gedaan.

Langdurige klachten na corona

Mensen met post-COVID hebben vaak symptonen als:

 • vermoeidheid;
 • kortademigheid;
 • spierpijn;
 • spierzwakte;
 • hartkloppingen;
 • aanhoudende verhoging;
 • vergeetachtigheid.

Sommige mensen krijgen ook last van slaapproblemen, angst of andere psychische klachten.

Deze klachten houden soms meerdere maanden of zelfs langer aan. De aard en de ernst van de klachten verschilt per persoon. Bij sommige mensen worden de klachten minder in de loop van de tijd.

Voor langdurige klachten na corona werd eerder de Engelse term 'Long COVID' gebruikt. Long betekent hier: 'langdurig'.  De langdurige klachten komen na corona, terwijl de infectie achter de rug is. Daarom is de term post-COVID meer passend. ‘Post’ betekent ‘na’.

Hulp voor mensen met post-COVID

Heeft u last van langdurige klachten na corona? Dan kunt u het volgende doen:

 • Bespreek de klachten met uw huisarts.
 • In bepaalde gevallen kunt u zorg vergoed krijgen om het herstel te bevorderen. Dit heet paramedische herstelzorg (zorginstituutnederland.nl). Deze zorg is tot 1 augustus 2023 toegelaten tot de basisverzekering. Daarna wordt de effectiviteit bepaald om te kijken naar een definitieve toelating tot het basispakket.
 • Voor vergoeding van paramedische herstelzorg gelden verschillende voorwaarden. Zo is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Uw huisarts kan u hier meer over vertellen. Aanspraak op paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt ook voor patiënten die ernstig ziek zijn geweest en niet getest zijn op COVID-19.
 • Voor informatie over het ziektebeeld en wat u kunt doen, kunt u terecht op PostCovidNL (postcovidnl.nl), een online platform van het Longfonds. Daar vindt u advies bij herstel, ervaringen van coronapatiënten en kunt u uw eigen ervaringen delen met lotgenoten.
 • Heeft u na drie maanden nog steeds klachten en heeft u moeite met het vinden van de juiste ondersteuning? Bij C-support (c-support.nu) kunt u terecht voor individueel advies en antwoord op vragen over uw langdurige klachten (bijvoorbeeld rond lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale leven, werk en inkomen).

Post-COVID en werk

Post-COVID heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar soms ook voor werk.

Heeft u zelf langdurige klachten als gevolg van corona en heeft u vragen over werk? Kijk dan op de volgende twee websites:

Onderzoek naar langdurige klachten na corona

Er is nog veel onbekend over post-COVID. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan:

 • Het RIVM kijkt hoeveel mensen na een coronabesmetting langdurig gezondheidsklachten houden (rivm.nl), wat die klachten zijn en hoe lang ze aanhouden. In dit onderzoek worden deelnemers over een langere tijd gevolgd.
 • De overheid ondersteunt via de organisatie ZonMw onderzoeken naar onder andere aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie (zonwm.nl). Dit onderzoek moet kennis opleveren over de aard van de klachten, herstel, behandelingen en het organiseren van zorg. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar onder andere vaccinatie en behandeling. In totaal lopen er 14 COVID-19-onderzoeken via ZonMw (zonmw.nl).

Zorgverleners en post-COVID

Voor zorgverleners die patiënten met post-COVID behandelen of ondersteunen zijn verschillende richtlijnen en adviezen beschikbaar:

De overheid verstrekt subsidie aan zorgwerkgevers die medewerkers met langdurige COVID-klachten in dienst willen houden. Deze subsidie voor langdurig zieke zorgmedewerkers wordt verstrekt voor een half jaar.