Corona: Nieuwe behandelingen en onderzoek

Het ministerie van VWS wil dat (kwetsbare) mensen beter en sneller genezen van corona. Daarom ondersteunt VWS proactief onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen en zorgt dat veelbelovende behandelingen zo snel mogelijk beschikbaar komen voor patiënten. Hiervoor stimuleert VWS een goede samenwerking met en tussen de betrokken organisaties, instellingen en bedrijven.

Op weg naar nieuwe behandelingen corona

Met nieuwe manieren om corona te behandelen worden patiënten mogelijk sneller beter. Nieuwe behandelingen kunnen er ook voor zorgen dat mensen minder ziek worden. Het ministerie van VWS heeft de volgende doelen:

 • Wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen.
 • Veelbelovende behandelingen in kaart brengen, mogelijk maken en snel beschikbaar stellen voor Nederlandse patiënten.

Hiervoor werkt het ministerie van VWS samen met bijvoorbeeld:

 • het ministerie van OCW;
 • ZonMw;
 • de topsector Life Sciences and Health (LSH – via Health Holland);
 • de Europese Commissie;
 • het Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID-19.

Meer onderzoek naar behandeling en preventie corona

In maart 2020 begonnen de ministeries van VWS en OCW met ZonMw en NWO aan een onderzoeksprogramma in de strijd tegen corona. Er lopen 11 onderzoeken naar nieuwe behandelingen voor mensen die ziek zijn door corona.

Begin 2021 ging in opdracht van VWS het ZonMw COVID-19 vervolgprogramma van start. Dat bestaat uit verschillende onderdelen. Zoals:

 • verder onderzoek naar nieuwe behandelingen van mensen die ziek zijn;
 • voorkomen dat mensen corona krijgen (preventie);
 • meer samenwerking tussen de onderzoekers.

De Federatie Medisch Specialisten helpt mee. De FMS geeft aan welke kennis nog ontbreekt. Zo wordt duidelijk waar nog (extra) onderzoek nodig is.

Overheid en bedrijfsleven werken samen aan nieuwe corona-behandelingen

De overheid stimuleert meer samenwerking tussen onderzoekers en het bedrijfsleven bij onderzoek naar nieuwe corona-behandelingen. Het ministerie van VWS wil er met ZonMw voor zorgen dat:

 • partijen nieuwe behandelingen snel en goed kunnen testen;
 • partijen behandelingen snel met elkaar kunnen vergelijken;
 • partijen sneller patiënten beschikbaar hebben voor onderzoek.

Het ministerie van EZK en de topsector Life Sciences & Health (LSH) geeft via Health Holland geld aan 12 publiek-private projecten. Deze projecten richten zich ook op nieuwe behandelingen.

Taak Adviespanel Innovatieve behandelingen COVID-19

Eind juni 2020 startte het Adviespanel Innovatieve Behandelingen covid-19. Hierin zitten onafhankelijke wetenschappers en artsen . Het panel:

 • adviseert het ministerie van VWS zo goed en snel mogelijk over veelbelovende nieuwe manieren van behandelingen;
 • licht nieuwe ontwikkelingen en initiatieven toe;
 • adviseert hoe het ministerie van VWS kan bijdragen aan de ontwikkeling van veelbelovende behandelingen. Bijvoorbeeld door geld te geven voor onderzoek.

Veelbelovende behandelingen tegen corona mogelijk maken

Het ministerie van VWS maakt veelbelovende behandelingen mogelijk door bijvoorbeeld:

 • te  zorgen voor voldoende voorraden van bepaalde medicijnen. Bijvoorbeeld de bestaande ontstekingsremmer Dexamethason voor de behandeling van patiënten die ernstig ziek zijn geworden door corona. Dan is er voldoende voor behandelingen in Nederland;
 • opdracht te geven om plasma met antistoffen tegen corona van herstelde coronapatiënten in te zamelen door Stichting Sanquin. Dit kan gebruikt worden als onderdeel van een behandeling bij COVID-19 bij patiënten met een niet of niet goed werkend immuunsysteem.
 • gesprekken en onderhandelingen met aanbieders van nieuwe medicijnen. Zodat deze (soms schaarse) medicijnen snel beschikbaar zijn voor Nederlandse patiënten. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke aankoop via de Europese Commissie van antilichaambehandelingen.

Actuele informatie over innovatieve behandelingen

Bekijk de meest actuele informatie over de ontwikkelingen rondom innovatieve behandelingen: