Het coronavirus en paramedische zorg

Sinds 11 mei kunnen paramedici hun beroep weer uitvoeren. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten.

Kunnen paramedici zorg bieden? Bijvoorbeeld fysiotherapeuten?

Ja, vanaf maandag 11 mei is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer mogelijk. Paramedici konden al zorg bieden en vanaf 11 mei worden de mogelijkheden verruimd. Voorwaarde is wel dat professional en patiënt (of diens huisgenoten) geen coronagerelateerde klachten hebben. Dat moet met een check vooraf tussen de paramedicus en de cliënt, waarin wordt vastgesteld of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en andere cliënten. Het werk wordt vervolgens zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. 

Komt het tot zorgverlening? Dan moeten de zorgverlener en de patiënt de hygiënemaatregelen opvolgen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft

Kunnen paramedici ook zorg verlenen aan iemand met coronaklachten?

Als een patiënt coronaklachten heeft en toch zorg nodig heeft, dan wordt de zorg bij voorkeur op afstand gegeven, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. Of, als het kan, wordt de zorg uitgesteld. 
Als de zorg echt niet op afstand kan worden geboden en niet kan worden uitgesteld, kan ook fysieke zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij zijn aanvullende beschermende maatregelen nodig. Beroepsverenigingen hebben hiervoor veiligheidsprotocollen opgesteld. 

Mogen alternatieve zorgverleners weer zorg bieden? 

Ja, vanaf maandag 11 mei mogen alternatieve zorgverleners weer zorg bieden. Wel wordt het werk nog zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd en moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. 

Alternatieve zorgverleners mogen alleen zorg bieden als beroepsbeoefenaar en cliënt of diens huisgenoten geen coronagerelateerde klachten hebben. Dat moet met een check vooraf tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt, waarin wordt vastgesteld of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en andere cliënten.

Komt het tot dienstverlening? Dan moeten de beroepsbeoefenaar en de cliënt de volgende hygiënemaatregelen opvolgen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft

Bekijk ook: