Persoonsgebonden budget en het coronavirus

Heeft u of uw zorgverlener het coronavirus? Of moet u of uw zorgverlener in quarantaine en kan daardoor uw zorg niet doorgaan? Neem dan contact op met de zorgaanbieder, de pgb-verstrekker of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hygiënemaatregelen bij bezoek zorgverlener

Komt uw zorgverlener langs?

  • Houdt u dan altijd aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zoals 1,5 meter afstand houden en regelmatig uw handen wassen.
  • Blijf altijd thuis als u klachten heeft die passen bij het coronavirus en laat u testen. Bij klachten belt u meteen met uw zorgverlener om dit te laten weten.
  • Heeft uw zorgverlener klachten die passen bij het coronavirus? Dan moet hij of zij ook thuisblijven en zich zo snel mogelijk laten testen op het coronavirus.

Ik heb corona of ik moet in quarantaine

Heeft u het coronavirus of moet u om een andere reden in quarantaine? Bel ook dan meteen uw zorgverlener op om dit te vertellen. Bespreek met uw zorgverlener of u de nodige zorg ook later kunt krijgen als u geen corona meer heeft. Als dit niet lukt, kan uw zorgverlener extra maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een persoonlijk beschermingsmiddel tegen corona te dragen. Kan de zorg niet op een andere manier worden geleverd, dan mag u de niet-geleverde zorg doorbetalen. Mogelijk kunt u een beroep doen op onbetaalde hulp als tijdelijke oplossing om uw zorg door te laten gaan.

Extra zorguren als u corona heeft

Heeft u door corona extra zorguren nodig? Neem altijd eerst contact op met uw pgb-verstrekker.  Als de verstrekker mondeling akkoord gaat met extra zorg dan kan dit meteen starten. Dit mag al voordat de verstrekker de overeenkomst voor extra zorg officieel goedkeurt.

Mijn zorgverlener heeft corona of moet in quarantaine

Als uw zorgverlener corona heeft of in quarantaine moet dan neemt u de volgende stappen:

  • Neem contact op met uw zorgaanbieder en zoek samen naar vervangende zorg.
  • Lukt dit niet? Ga dan zelf op zoek naar vervangende zorg. Neem hierover contact op met uw pgb-verstrekker.
  • Als de verstrekker akkoord is, mag de vervangende zorg meteen starten. Dit mag al voordat de pgb-verstrekker de overeenkomst goedkeurt. Dit geldt voor alle soorten contracten.
  • Meld zieke zorgverleners met een arbeidscontract altijd ziek bij de SVB.
  • Heeft u een overeenkomst van opdracht? Dan mag u uw zorgverlener doorbetalen volgens de regels van niet-geleverde zorg.

Doorbetalen niet-geleverde zorg

Het uitgangspunt is dat zorg zoveel mogelijk door moet gaan. Wanneer dit niet gaat omdat u of uw zorgverlener besmet is geraakt met corona of in quarantaine moet, dan mag deze niet-geleverde zorg worden doorbetaald. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021, ook als er een vervangende zorgverlener is ingezet.

Bekijk ook: