Het coronavirus en persoonsgebonden budget (pgb)

Voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en hun zorgverleners gelden dezelfde hygiënemaatregelen als voor alle andere mensen die werkzaam zijn in de zorg. Kan uw zorg door het coronavirus niet doorgaan? Of heeft u betalingsproblemen? Neem dan contact op met de zorgaanbieder, de pgb-verstrekker of de SVB.

Hygiënemaatregelen

Ik heb verkoudheidsklachten en/of koorts en zorg nodig. Wat moet ik doen?

Klachten waarmee u thuis moet blijven: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Bel uw zorgverlener direct op en vertel aan uw contactpersoon welke klachten u heeft. Uw zorgverlener kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Hiervoor heeft het RIVM richtlijnen opgesteld.

Ik ben positief getest op het coronavirus, kan ik nu geen zorg krijgen?

Bel uw zorgverlener direct op en vertel dat u het coronavirus heeft. Bespreek met uw zorgverlener of de benodigde zorg en ondersteuning op een later moment kunnen plaatsvinden. Als dat niet lukt, dan kan uw zorgverlener gepaste voorzorgsmaatregelen nemen. Kijk voor meer informatie op website van het RIVM

Financiën

De budgethouder heeft corona en heeft extra zorg nodig, kan dit?

Als er door corona extra zorguren nodig zijn, moet de budgethouder contact opnemen met de verstrekker. Als de verstrekker akkoord gaat, kan de extra zorg direct starten.

De budgethouder wordt door corona opgenomen in het ziekenhuis, wordt de zorgverlener doorbetaald?

De geplande zorg uren worden doorbetaald, het maakt niet uit welk soort contract er is. Dit is een tijdelijke regeling die loopt tot 1 juli 2020.

Mijn zorgaanbieder is gesloten. Kan ik als budgethouder de zorg thuis regelen?

Bespreek dit eerst met uw zorgaanbieder, misschien biedt die vervangende zorg thuis. Lukt dat niet? Dan kunt u zelf zoeken naar alternatieven of vervangende zorg. Neem altijd contact op met uw budgetverstrekker. Deze kan telefonisch of per e-mail toestemming geven voor vervangende zorg en die kan dan direct beginnen. U kunt deze zorg betalen vanuit uw pgb.

Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik doen?

Zoek met de zorgverlener naar een alternatief. Lukt dit niet? Overleg dan met de verstrekker. De vervangende zorg kan direct gestart worden, nog voordat de nieuwe overeenkomst met de vervanger formeel is goedgekeurd. Dit geldt voor alle soorten contracten. Meld zieke zorgverleners met een arbeidscontract altijd ziek bij de SVB.

Kan de budgetverstrekker helpen bij het vinden van vervangende zorg?

Ja. Als u problemen heeft met het organiseren van uw zorg en ondersteuning, kunt u altijd contact opnemen met uw verstrekker.

Informele zorg

Kan ik de uren voor dagbesteding omzetten naar informele zorg thuis?

Ja, onder voorwaarden, in overleg met de aanbieder of zorgverlener en met goedkeuring van de verstrekker. Als de zorgverlener de dagbesteding niet kan vervangen, kan ook tijdelijk voor een andere zorgverlener worden gekozen. Hou hierbij altijd rekening met de basisregels rond hygiëne. Bij de afweging voor alternatieve ondersteuning moeten de risico’s voor cliënt en ondersteuner worden meegenomen.

Mag ik mijn kinderen inzetten voor de zorg thuis?

Door de crisissituatie moeten we meer naar elkaar omkijken en ondersteuning geven aan naasten, buren en uw omgeving. Dat betekent ook dat thuiswonende kinderen onbetaald wat extra werk kunnen doen in en rond het huis.

Als u uw familieleden wilt betalen met een pgb, neem dan eerst contact op met uw verstrekker. U moet dan een zorgovereenkomst opstellen met uw familieleden. Belangrijk daarbij is dat de zorgverlener in de overeenkomst ouder moet zijn dan 15 jaar.

Contracten

Worden nieuwe contracten met zorgverleners sneller geaccordeerd door de SVB en de verstrekkers?

Na akkoord van de verstrekker mag aanvullende of vervangende zorg beginnen nog voordat een overeenkomst formeel is goedgekeurd. U loopt geen risico op terugvordering. Lees meer hierover op de websites van SVB, uw verstrekker of Per Saldo.

Bekijk ook: