Symptomen coronavirus

Verkoudheidsklachten, koorts en benauwdheid zijn voorbeelden van symptomen die passen bij een besmetting met het coronavirus. Wie deze of andere klachten heeft die passen bij corona blijft thuis en laat zich testen op corona.

Belangrijkste klachten coronavirus

De belangrijkste klachten (symptomen) die vaak voorkomen bij besmetting met het coronavirus zijn:

  • verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
  • hoesten;
  • benauwdheid;
  • verhoging (tot 38 graden Celsius);
  • koorts (vanaf 38 graden Celsius);
  • plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping).

Meer informatie over besmetting met corona staat op de website van het RIVM.

Vermoeden van besmetting met coronavirus

  • Blijf thuis bij klachten die passen bij corona.
  • Maak een afspraak voor een coronatest
  • Mijd sociaal contact. Ontvang geen bezoek en ga zelf ook niet op bezoek. Doe zelf geen boodschappen. 
  • Bel met de huisarts als de klachten erger worden (meer dan 38 graden koorts of moeite met ademhalen).

Genezen van corona: toch basisregels volgen

U bent niet ziek meer als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad.

Bent u minimaal 7 dagen binnen gebleven vanaf het moment dat u klachten kreeg? En bent u al minimaal 24 uur klachtenvrij? Dan kunt u anderen niet meer besmetten. Maar ook dan blijft u zich houden aan de regels die voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. U kunt namelijk opnieuw het coronavirus krijgen.

Meer informatie over COVID-19

Meer informatie staat bij Vragen en achtergronden COVID-19 op de site van het RIVM.