Vragen over het coronavirus en zorg en vervoer

KNV Zorgvervoer en taxi (de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer) heeft een protocol voor zorgvervoer opgesteld. Dat deed KNV op basis van adviezen van het OMT en het RIVM. KNV stelde het protocol samen op met vakbonden FNV en CNV en in overleg met relevante partijen. Het KNV-protocol is aangepast naar aanleiding van het OMT-advies van 19 januari 2021 en de extra aandachtspunten voor het vervoer van groepen naar woonzorglocaties en dagbesteding bij het generieke kader van het RIVM.

Op de eigen website geeft KNV  antwoord op een aantal vragen over het protocol. Hier staan ook vragen over begeleiding en de assistentie aan passagiers door de chauffeur. Een aantal van deze vragen en antwoorden wordt hieronder vermeld.

Vragen over protocol voor zorgvervoer van KNV Zorgvervoer en taxi

Wat regelt het KNV-protocol zorgvervoer?

De hoofdlijn is:

 • de chauffeur gebruikt een medisch mondneusmasker (type IIR). 
 • de reiziger draagt ook een medisch mondneusmasker (type II of IIR).

Verder gelden de volgende aanvullende bepalingen:

 • Er geldt een maximering van de bezetting in het voertuig: er mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats nemen. De plaats die een reiziger in een rolstoel inneemt wordt gezien als één zitplaats.
 • Bij reizigers die niet in staat zijn tot het dragen van medisch mondneusmasker moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden.

Uitzonderingen

 • Daar waar reizigers uit risicogroepen voor het coronavirus in een thuissituatie leven waarin men geen afstand kan houden en gezamenlijke faciliteiten gebruikt, hoeft geen maximering van de bezetting aangehouden te worden. De reizigers dragen wel een niet-medisch mondkapje. Als reizigers niet in staat zijn dat te dragen moet de afstand tot de chauffeur extra in acht genomen worden. Het gaat hier om personen die een huishouden vormen, denk aan het gezin, maar bijvoorbeeld ook een woongroep. Het is aan de opdrachtgever om aan vervoerder voorafgaand aan de rit kenbaar te maken dat er sprake is van een ‘huishouding’.
 • Als vervoer plaatsvindt van uitsluitend reizigers die niet tot een risicogroep voor het coronavirus behoren, waarbij het aan de reiziger of de opdrachtgever is om dat inzichtelijk te maken, kan de reiziger gebruik maken van een niet-medisch mondkapje en geldt er geen maximering van het aantal reizigers per voertuig. Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt. De overige maatregelen uit het protocol gelden wel. Als reizigers niet in staat zijn een niet-medisch mondkapje te dragen moet de afstand tot de chauffeur extra in acht genomen worden.

Kunnen reizigers mee die normaal gesproken persoonlijk worden overgedragen of dragend worden overgedragen?

Ja, dat kan. De ouder/verzorgende draagt hierbij een medisch mondneusmasker (type II of IIR).

Er staat in het protocol dat een chauffeur niet mee naar binnen kan bij een instelling. Maar soms kan iemand de afstand vanaf de deur van de instelling naar de bus niet zelfstandig afleggen. Mag de chauffeur deze persoon ondersteunen en hem of haar een arm aanbieden?

Ja, dat mag. De chauffeur en de reiziger dragen allebei een medisch mondneusmasker. Chauffeurs zorgen er wel voor dat zij niet te dicht bij het gezicht van de reiziger komen. Het gaat er om dat een chauffeur niet de instelling betreedt. Het gaat om kwetsbare groepen waarvoor ook bepaalde restricties gelden voor bezoek. Daarom kan de chauffeur niet mee naar binnen.

Een reiziger kan geen medisch of niet-medisch mondneusmasker op, vanwege de aard van de beperking of vanwege een gedragsstoornis. Kan deze dan niet vervoerd worden?

Dat zegt het protocol niet. Want ook de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 maakt een uitzondering voor deze categorie. Iemand die geen mondkapje kan dragen (vanwege een beperking of ziekte) kan vervoerd worden. Het gaat hier wel om maatwerk. Het is aan de reiziger om aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Vervoerder, opdrachtgever van het vervoer en de betreffende reiziger (of zijn verzorgende) bespreken met elkaar de alternatieve mogelijkheden. Zo kan ervoor gekozen worden een voertuig in te zetten waarbij de chauffeur en deze reiziger wel op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten. In het recente OMT-advies voor groepsvervoer van personen die in de risicogroep vallen  is ook te lezen dat als een medisch mondneusmasker niet kan, het houden van afstand van deze personen tot anderen extra aandacht vraagt.

Lees meer over de uitzondering voor deze categorie en hoe aangetoond kan worden dat een persoon hier in aanmerking voor komt.

Vragen over WMO-vervoer en Valys

Welke voorwaarden gelden voor vervoer met Valys en Wmo-vervoer in verband met corona?

Valys-vervoer wordt uitgevoerd conform het protocol voor zorgvervoer dat KNV heeft opgesteld. Ook voor Wmo-vervoer wordt aansluiting gezocht bij dit protocol.

 • Zie voor meer informatie over reizen met Valys: www.valys.nl.
 • Meer informatie over het reizen met uw Wmo-indicatie, vindt u op de website van uw regioververvoerder.

Ik gebruik naast Wmo-vervoer en Valys ook het OV. Kan ik nog steeds met het OV reizen?

Lees meer over de gevolgen van het coronavirus en reizen met het openbaar vervoer.

Informatie over de mogelijkheid om reisassistentie voor uw reis met het OV te regelen vindt u op de website van de Nederlandse Spoorwegen

Vragen over gebruik van mondneusmaskers in het zorgvervoer

Welke mondneusmasker moet ik gebruiken als ik met zorgvervoer (waaronder Valys of gemeentelijk vervoer zoals de regiotaxi) reis?

 • Dit protocol geldt voor alle vormen van zorgvervoer (vanaf 18 jaar). Dat wil zeggen: CVV/regiotaxi, Wmo, Valys, ziekenvervoer, WSW en vervoer van en naar dagbesteding.
 • Reizigers in het zorgvervoer moeten voortaan een medisch mondneusmasker gebruiken (type II of IIR).
 • Medische mondneusmaskers type II en IIR zijn vrij verkrijgbaar, veelal via internet. Ze kunnen ook bij lokale winkels verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld in sommige supermarkten of apotheken. 
 • U kunt niet aan een mondneusmasker zien of het een niet-medisch of een medisch mondneusmasker is. Daarom is het belangrijk dat u goed naar de verpakking kijkt. Op de verpakking moet staan dat het om een medisch hulpmiddel gaat. Er moet daarnaast type II of IIR vermeld staan en een CE-markering te zien zijn.  Zie voor informatie over de verschillende soorten mondmaskers
 • Zie voor meer informatie over het gebruik van mondkapjes.
 • Mocht het voor u om medische redenen of in verband met een beperking of ziekte niet mogelijk zijn een (medisch) mondneusmasker te dragen, neem dan voorafgaande aan de rit contact op met uw vervoerder zodat deze extra maatregelen kan nemen waardoor u alsnog veilig kan worden vervoerd. 
 • Zie verder voor meer informatie over de mondkapjesplicht en uitzonderingen daarop.

Bekijk ook: