Het coronavirus en de zorg in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben naast de zorg voor coronapatiënten ook tijd voor andere patiënten. Zorg die niets te maken heeft met het coronavirus gaat zo goed mogelijk door. Ziekenhuizen treffen allerlei maatregelen, zodat de kans klein is dat u in het ziekenhuis besmet raakt.

Ik heb zorg nodig. Kan ik wel naar het ziekenhuis?

Wacht niet als u zorg nodig heeft. Is het levensbedreigend? Bel dan altijd 112. Ziekenhuizen hebben naast de zorg voor coronapatiënten ook tijd voor andere patiënten.

In andere gevallen, kijk eerst op Thuisarts.nl en neem daarna, als het nodig is, telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost. Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft gemaakt. De huisarts overlegt met u wat te doen als u acuut medische hulp nodig heeft. Ga alleen naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis als u door uw (huis)arts of 112 doorverwezen bent.

Contact houden met uw zorgverlener is belangrijk, ook tijdens de coronacrisis. Dit kan de huisarts ofeen andere behandelaar zijn.

Heeft u zorg nodig en denkt u het coronavirus te hebben?

Ook hiervoor geldt: wacht niet als u zorg nodig heeft. Is het levensbedreigend? Bel dan altijd 112. In andere gevallen, kijk eerst op Thuisarts.nl en neem daarna, als het nodig is, telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost. Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft gemaakt. De huisarts overlegt met u wat te doen als u acuut medische hulp nodig heeft. 

In het ziekenhuis kunt u voor zorg zonodig terecht op een afdeling die speciaal is ingericht voor mensen met (een verdenking op) besmetting met het coronavirus.

Waarom stellen ziekenhuizen afspraken en operaties uit? 

Het is belangrijk dat de zorg die niets te maken heeft met corona zo goed mogelijk doorgaat. Dit moet wel zorgvuldig en veilig gebeuren. Er moet voldoende capaciteit beschikbaar blijven voor coronapatiënten en andere patiënten die dringend zorg nodig hebben. Daardoor kan het gebeuren dat uw afspraak, onderzoek of behandeling wordt verplaatst, of niet doorgaat. Zorgverleners kunnen ervoor kiezen om poliklinische afspraken om te zetten naar telefonische afspraken of e-consulten. E-consulten zijn afspraken die plaatsvinden via internet, bijvoorbeeld via e-mail of een videoverbinding met de patiënt. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kijkt hoe de reguliere zorg zo goed en efficiënt mogelijk kan doorgaan of weer opgepakt kan worden.

Hoe wordt bepaald welke niet-COVID-19-zorg wel en niet moet doorgaan?

Ziekenhuizen stellen, als dat nodig is, planbare zorg uit om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is voor de zorg aan coronapatiënten.

Zorg die om medische redenen niet kan worden uitgesteld, zoals acute zorg, hartoperaties of oncologische zorg wordt nog steeds geleverd. Hiervoor maken zorgprofessionals met u de afweging welke zorg medisch noodzakelijk is en doorgang moet vinden.

Kan ik besmet raken in het ziekenhuis?

De ziekenhuizen treffen allerlei maatregelen, zodat de kans klein is dat u in het ziekenhuis besmet raakt. Het is belangrijk dat u weet dat u veilig in het ziekenhuis terechtkunt voor zorg, ook tijdens de coronacrisis.

Mag ik op bezoek gaan bij een coronapatiënt die in het ziekenhuis ligt? 

Dit verschilt per ziekenhuis en situatie. Neem contact op met het ziekenhuis, of kijk op de website van het ziekenhuis voor de maatregelen die het ziekenhuis neemt voor bezoekers.

Bekijk ook