Het coronavirus en zorg voor thuiswonenden

De wijkverpleging en thuiszorg gaan waar mogelijk gewoon door. Dat geldt ook voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en mantelzorg gaan ook zo veel mogelijk door. Daarbij gelden de basisregels voor hygiëne.

Continuïteit van zorg aan huis

Kunnen wijkverpleging en thuiszorg de zorg blijven leveren die cliënten gewend zijn?

De wijkverpleging en thuiszorg gaan waar mogelijk gewoon door. Het kan voorkomen dat sommige cliënten minder zorg krijgen dan gebruikelijk of dat de zorg anders wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld meer zorg op afstand. Als dat zo is, wordt daar met de cliënt en zijn naasten over gesproken.

Als mijn zorg verandert, krijg ik dat dan te horen?

Ja, in alle gevallen wordt met de cliënt overlegd over de zorg die ze krijgen. 

Wordt er nog wel goede zorg geleverd? 

Ja, de zorgverleners volgen de richtlijnen en kwaliteitseisen die gelden en de basisregels rond hygiëne.

Huishoudelijke hulp

Kan ik als huishoudelijke hulp naar kwetsbare mensen?

Het is belangrijk dat kwetsbare mensen passende ondersteuning blijven ontvangen. U kunt daarom nog steeds naar kwetsbare mensen toe om huishoudelijke hulp te bieden. Wel moet u in alle gevallen de basisregels rond hygiëne volgen:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

Heeft u of de cliënt last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts? Bedenk dan of u het bezoek kunt uitstellen, tot u en/of de cliënt weer klachtenvrij zijn. Is uitstellen niet mogelijk? Bekijk dan of het nodig is om extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Als bij u of de cliënt corona is vastgesteld, moet de huishoudelijke hulp in ieder geval worden uitgesteld.

Mag mijn thuiskapper nog langskomen?

Nee. Kappers zijn gesloten. Het is ook niet toegestaan om de thuiskapper te laten komen.

Dagbesteding

Mijn dagbesteding is dicht, wanneer gaat deze weer open? 

Uitgangspunt is dat iedereen die voor de coronacrisis gebruikmaakte van dagbesteding, vanaf 1 juni 2020 weer een vorm van dagbesteding krijgt.  Dit moet uiteraard veilig en daarom binnen de basisregels corona die gelden voor iedereen. Eventueel in de vorm van een alternatief, bijvoorbeeld online. Meer informatie staat in de handreiking Dagbesteding in coronatijd.

Is uw dagbesteding nog niet geopend?  Dan kunt u contact opnemen met de aanbieder van de dagbesteding. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing? Neem dan contact op met de partij die verantwoordelijk is voor het bieden van dagbesteding. Dat is de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. U kunt daarbij beroep doen op cliëntondersteuning.

Door het wegvallen van dagbesteding ontstaan spanningen in huis. Wat moet ik doen?

Wanneer u denkt dat een onveilige situatie ontstaat of er zijn vermoedens van (kinder- of ouderen-) mishandeling, dan kunt u 24/7 terecht bij Veilig Thuis, tel. 0800-2000 en www.veiligthuis.nl.

Mantelzorg

Kan ik mantelzorg blijven geven?

Ja, dat kan. Volg daarbij wel zorgvuldig de basisregels rond hygiëne, zoals regelmatig handenwassen en het beperken van contacten met anderen. Waar u ook op moet letten:

 • Wees terughoudend met lichamelijk contact, zeker als het gaat om kwetsbare ouderen.
 • Hebt u zelf neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, of moet u niezen of hoesten of heeft u verhoging of koorts: blijf dan thuis en vermijd sociaal contact.
 • Schakel als u zelf ziek bent iemand anders in als dat kan, als de mantelzorg echt door moet gaan. Bijvoorbeeld, een familielid, buren of vrienden. Of schakel professionele zorg in (huisarts, thuiszorg).
 • Persoonlijke verzorging van de cliënt, zoals douchen of andere verzorging aan het lichaam, vereist - indien deze klachten heeft passend bij COVID-19 - het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Als u als mantelzorger zelf klachten heeft passend bij COVID-19, is thuisquarantaine verplicht voor u. In zo’n situatie is vervangende zorg door professionals nodig die uw zorgtaken overnemen.

Bel voor alle vragen de Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55 of mail mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Hoe blijf ik mantelzorg geven aan iemand met dementie?

 • Veel mantelzorgers zijn 24/7 aan het zorgen voor een dementerende partner of ouder. Dit kan nu heel zwaar zijn. Er is een Zorgladder Mantelzorg opgesteld. Die geeft aan voor welke hulp je als mantelzorger in aanmerking komt als je het niet meer redt.
 • Op de website Dementie.nl zijn tips voor activiteiten en omgang te vinden en worden de meest gestelde vragen over corona, dementie en gezondheid beantwoord.
 • De AlzheimerTelefoon is dagelijks bereikbaar om vragen te beantwoorden of een luisterend oor te bieden aan mantelzorgers, via 0800 - 5088 (van 9:00 tot 23:00 uur).
 • Ook is er voor dementerenden de mogelijkheid om te videobellen om contact te houden. Op de websites Dementie.nl en Opnieuwgeleerdoudgedaan.nl staan heldere instructies.
 • Op Samendementievriendelijk.nl staan tips voor wat je kunt doen voor mensen met dementie en hun naasten. Voor praktisch gebruik is een speciale kaart ontwikkeld die daar gratis is te downloaden.

Heeft mijn mantelzorger of pgb-zorgverlener beschermingsmiddelen nodig?

Nee. Alleen als u wordt getest of als u het coronavirus heeft, is belangrijk dat uw mantelzorger of pgb-zorgverleners zich beschermt als hij of zij voor u zorgt. Als u getest bent op corona krijgt u beschermingsmiddelen die uw zorgverleners kunnen dragen. Uw huisarts of de infectiearts van de GGD kan op uw naam een elektronisch recept uitschrijven. Daarmee kan uw mantelzorger of pgb-zorgverlener gratis een ‘korte termijnpakket PBM’ ophalen bij de apotheek of deze laten bezorgen. Het pakket bevat: handschoenen, mondneusmaskers, halterschorten, een bril en een flacon desinfectans.

Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is.

 • Blijkt u geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig.
 • Heeft u wél corona, dan krijgt u via een recept van uw huisarts of de infectiearts van de GGD, van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners; het lange termijnpakket PBM.

Belangrijk is: u krijgt  intensieve mantelzorg. Dat betekent meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.

Hoe kan ik beschermingsmiddelen regelen voor mijn mantelzorger?

Uw huisarts of de infectiearts van de GGD kan op uw naam een elektronisch recept uitschrijven. Daarmee kan uw mantelzorger gratis een pakket ophalen bij de apotheek of laten bezorgen. Het pakket bevat: handschoenen, mondneusmaskers, halterschorten, een bril en een flacon desinfectans.

Vrijwilligerswerk

Mijn vrijwilligersactiviteiten moeten stoppen, wat kan ik nu doen?

 • Houd contact met de leden en deelnemers van uw activiteit of vereniging. Bijvoorbeeld door een wekelijks telefoontje.
 • Probeer alternatieve activiteiten te vinden, zoals meedoen aan een online-beweegprogramma, digitale groepsgesprekken organiseren, een spelletje spelen terwijl u Skype heeft aanstaan of maaltijden bezorgen.
 • Kijk op NLvoorElkaar.nl of er in uw buurt vraag is naar vrijwilligers.
 • Maak duidelijke afspraken met de financiers en subsidieverstrekkers over deze uitzonderlijke situatie.

Hulpmiddelen

Is het coronavirus overdraagbaar via mijn hulpmiddel?

De kans dat u besmet raakt via het aanraken van producten of oppervlakten is erg klein. Het coronavirus verspreidt zich via mensen. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. Om de erg kleine kans op overdracht via een product te voorkomen, zorgt de hulpmiddelenleverancier  voor voorzorgsmaatregelen en worden de algemene hygiënemaatregelen toegepast.

Ik wacht op een nieuw hulpmiddel dat niet in Nederland wordt geproduceerd. Kan deze wel geleverd worden?

Op dit moment is er ruim voldoende voorraad. Als dat verandert neemt uw hulpmiddelenleverancier contact met u op. 

Mijn hulpmiddel is kapot of heeft onderhoud nodig. Is dat nu wel mogelijk?

Service en onderhoud aan hulpmiddelen wordt gedaan in Nederland. Alle hulpmiddelenleveranciers kunnen net als voorheen hulpmiddelen repareren of onderhouden. Ook zij moeten zich bij contact houden aan de richtlijnen van het RIVM. Uiteraard kan door ziekte een reparatie meer tijd in beslag neemt dan u gewend bent.

Ik heb verkoudheidsklachten en/of koorts én mijn hulpmiddel is kapot. Wat moet ik doen?

Als uw hulpmiddel gerepareerd moet worden, neemt u contact op met uw hulpmiddelenleverancier. Vertel altijd aan uw contactpersoon dat u gezondheidsklachten heeft. De leverancier kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beschermende kleding (mondkapje, handschoenen) te dragen.

Eenzaamheid en sociale contacten

Mag ik op bezoek bij kwetsbare ouderen?

Houd je bij bezoek aan mensen van 70 jaar en ouder of met een kwetsbare gezondheid zorgvuldig aan de RiVM basisregels, zoals 1,5 meter afstand. Maak goede afspraken voorafgaand aan het bezoek en voer het gesprek over de gezondheid van de ouderen en de bezoekers. Als bezoekers of de ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben blijven zij thuis.

Waarom is de grens getrokken bij 70 jaar of ouder?

Mensen van deze leeftijd hebben een hoger risico op ernstig verloop van corona. Deze leeftijdgrens is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en wordt internationaal gehanteerd. Behalve leeftijd zijn verschillende onderliggende aandoeningen ook risicofactoren voor een ernstig verloop van corona.

Wat kan ik doen voor de eenzame, kwetsbare personen?

Contact houden met mensen is erg belangrijk om vereenzaming te voorkomen. Dat kan op verschillende manieren: bellen, kaartje of een brief sturen, online een spelletje doen, samen tv kijken met telefoon aan het oor of samen een boek lezen en bespreken. Ook kunt u mensen helpen door een boodschap voor ze te doen of de hond uit te laten. Mensen die iets willen betekenen voor een ander adviseren we om dit vooral in de eigen straat en eigen sociale kring te doen. Let daarbij op veiligheid en hygiëne.

 • Op de website eentegeneenzaamheid.nl staan hiervoor tips en initiatieven.
 • Op NLvoorElkaar.nl kunt u zien wat u in uw buurt kunt betekenen of welke hulp daar beschikbaar is.
 • Op mijnbuurtje.nl of wehelpen.nl kunt u voor uw wijk ook een digitaal platform aanvragen voor vragen en aanbod in uw wijk. 

Ik mis sociale contacten, waar kan ik terecht? 

U kunt verschillende hulplijnen bellen:

 • De Luisterlijn (0900–0767) is elke dag en nacht bereikbaar voor wie behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
 • Verschillende organisaties hebben een telefoonlijn geopend voor mensen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen maken. Bijvoorbeeld: Ouderenbond ANBO (0348 – 46 66 66), KBO-PCOB (030-3400 600) en het Rode Kruis (070 - 4455 888).
 • Op www.eenzaam.nl staat informatie en verhalen die kunnen helpen.
 • Zoek een maatje of buddy op https://www.eenzaam.nl/activiteiten-voor-jou/maatje-buddy-en-vrijwilliger voor mogelijke contacten bij u in de buurt.
 • U kunt een belkring starten met sportmaatjes, verenigingsleden of andere contactpersonen van groepsactiviteiten. Zie bijvoorbeeld www.sportersvoorelkaar.nl.
 • De kerken zijn een gezamenlijk platform begonnen via #nietalleen.
 • Bibliotheken werken aan een online aanbod van tijdschriften en boeken. Een boek lezen of online een concert volgen geeft invulling aan de dag en kan een aanleiding zijn om er met anderen over te praten. 

Waar kan ik initiatieven voor hulp vinden?

Veel mensen en organisaties nemen het initiatief om hulp aan te bieden in de wijk. Op het platform van NLvoorElkaar vindt u alle vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Vraag, vind en help elkaar!