Het coronavirus en zorg voor thuiswonenden

Iedere zorgverlener die bij iemand thuis zorg verleent, houdt zich aan de basisregels. Dit voorkomt de verspreiding van het coronavirus.

Bij sommige mensen werkt de coronaprik minder goed. Andere mensen krijgen (nog) geen prik vanwege hun ziekte. Is dat bij u het geval? En krijgt u thuis zorg? Zorgverleners is gevraagd om een mondneusmasker te dragen. Zorgverleners zijn niet verplicht om dit te doen. 

Vraag bij uw zorgverlener welke regels zij gebruiken. U kunt zelf ook een mondneusmasker dragen als u dat prettig vindt. Zorgverleners zijn bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg en ziekenhuizen.
 

Wijkverpleging en thuiszorg

Krijgt u zorg van de wijkverpleging of thuiszorg? Als u dat prettig of veilig vindt, kunt u hen vragen om:

  • zoveel mogelijk afstand te houden;
  • een mondneusmasker of handschoenen te gebruiken.  

U heeft corona of coronaklachten 

Heeft u last van coronaklachten zoals neusverkoudheid en keelpijn? Of staat vast dat u corona heeft? Neem contact op met uw zorgverlener. Bespreek of uitstel van zorg mogelijk is. Kan dat niet? Dan kan uw zorgverlener persoonlijke beschermingsmiddelen bestellen en gebruiken.

Coronaklachten zorgverlener

Denkt u dat uw zorgverlener coronaklachten heeft? Dan mag u daar naar vragen. Uit voorzorg kunt u de zorgverlener vragen om een mondneusmasker te dragen en handschoenen. U kunt zelf ook een mondneusmasker op doen.

Mantelzorg

U en de mantelzorger houden zich aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak verlenen partners of kinderen mantelzorg. U kunt dan ook gemakkelijker andere afspraken maken als u dat wilt. Als u dat prettig vindt, kunt u bijvoorbeeld een mondneusmasker dragen.

U heeft corona of coronaklachten

Helpt de mantelzorger u bij persoonlijke verzorging, zoals met douchen of andere verzorging van uw lichaam? Neem dan voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondneusmasker. 

De mantelzorger heeft corona of coronaklachten

De mantelzorger stopt met zorgen bij coronaklachten of een besmetting met corona. Kijk of iemand anders de mantelzorg kan overnemen. Een familielid, de buren of vrienden. Lukt dat niet? Schakel dan professionele zorg in: de thuiszorg of de huisarts. 

Hulp voor de mantelzorger

Mantelzorgers besteden veel tijd aan de zorg voor hun partner of ouder(s). Dat kan nu heel zwaar zijn. Zeker als de partner of ouder dementeert. Voor mantelzorgers is er de Zorgladder Mantelzorg. Hierin staan 5 stappen voor hulp en ondersteuning bij mantelzorg.

Huishoudelijke hulp

Heeft u een hulp in de huishouding? Dan houdt u zich aan de basisregels om besmetting te voorkomen als de hulp in huis is. De huishoudelijke hulp komt niet als u coronaklachten heeft. Of als zeker is dat u corona heeft. De huishoudelijke hulp gaat weer door als u klachtenvrij bent. 

Dagbesteding

De dagbesteding is weer open. U kunt hier terecht als u hiervoor een indicatie heeft. De dagbesteding mag niet om een coronatoegangsbewijs vragen. U kunt ook gebruikmaken van de dagbesteding als u geen coronaprik heeft gekregen. 

Bij de dagbesteding is 1,5 meter afstand houden niet meer nodig. Hierdoor kunnen weer meer mensen gebruik maken van de dagbesteding. De basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus blijven gelden. Soms zijn er extra regels zodat iedereen zich veilig kan voelen op de dagbesteding. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Voelt het loslaten van de 1,5 meter afstand niet veilig voor u? Bespreek dit dan met uw begeleider van de dagbesteding of draag uit voorzorg een mondneusmasker. 

Als spanningen in huis oplopen

Merkt u dat de spanningen in huis oplopen of merkt u dat een onveilige situatie ontstaat? Of denkt u aan (kinder- of ouder-)mishandeling? U kunt dag en nacht bellen met Veilig Thuis: 0800-2000. Of kijk op de website van Veilig Thuis.

Hulpmiddelen en onderhoud of reparatie

Is service of onderhoud aan huis nodig? Dan houdt iedereen zich aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Onderhoud of reparatie als u corona of coronaklachten heeft

Als uw hulpmiddel gerepareerd moet worden, neemt u contact op met uw hulpmiddelenleverancier. Vertel altijd aan uw contactpersoon dat u gezondheidsklachten heeft. De leverancier kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beschermende kleding (mondneusmasker, handschoenen) te dragen.

Extra ondersteuning voor mensen bij wie de prik niet goed werkt of die geen prik kunnen krijgen

Er is een kleine groep mensen bij wie de prik niet goed werkt. Of die geen prik kunnen krijgen. Voor deze mensen is er is er extra ondersteuning om besmetting te voorkomen