Het coronavirus en zorg voor thuiswonenden

De zorg voor mensen die thuis wonen gaat zoveel mogelijk door. Daarbij houdt iedereen zich aan de basisregels om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wijkverpleging en thuiszorg

De wijkverpleging en thuiszorg gaan zoveel mogelijk door. Misschien krijgt u minder zorg dan u gewend bent. Of op een andere manier. De zorgverlener overlegt met u of uw naasten als er iets verandert.

U heeft corona of coronaklachten 

Heeft u last van coronaklachten zoals neusverkoudheid en keelpijn? Of staat vast dat u corona heeft? Neem contact op met de zorgverlener en huishoudelijke hulp. Bespreek of uitstel van zorg mogelijk is. Kan dat niet? Dan kan uw zorgverlener persoonlijke beschermingsmiddelen bestellen en gebruiken.

Mantelzorg

De mantelzorg kan doorgaan zoals u gewend bent. U en de mantelzorger houden zich aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaak verlenen partners of kinderen mantelzorg. U kunt dan ook gemakkelijker andere afspraken als u dat wilt. 

U heeft corona of coronaklachten

Helpt de mantelzorger u bij persoonlijke verzorging? Zoals douchen of andere verzorging van uw lichaam. Neem dan voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondneusmasker.

De mantelzorger heeft corona of coronaklachten

De mantelzorger stopt met zorgen bij coronaklachten of een besmetting met corona. Kijk of iemand anders de mantelzorg kan overnemen. Een familielid, de buren of vrienden. Lukt dat niet? Schakel dan professionele zorg in: de thuiszorg of de huisarts. 

Hulp voor de mantelzorger

Mantelzorgers besteden veel tijd aan de zorg voor hun partner of ouder(s). Dat kan nu heel zwaar zijn. Zeker als de partner of ouder dementeert. Voor mantelzorgers is er de Zorgladder Mantelzorg. Hierin staan 5 stappen voor hulp en ondersteuning bij mantelzorg.

Huishoudelijke hulp

De hulp in de huishouding gaat door zolang u geen corona of coronaklachten heeft. Als de hulp in huis is, houdt u zich aan de basisregels om besmetting te voorkomen. De huishoudelijke hulp komt niet als u coronaklachten heeft. Of als zeker is dat u corona heeft. De huishoudelijke hulp gaat weer door als u klachtenvrij bent. 

Dagbesteding

De dagbesteding is open. U kunt hier terecht als u hiervoor een indicatie heeft. Een vaccinatiebewijs is niet nodig. U kunt ook gebruikmaken van de dagbesteding als u niet gevaccineerd bent.

De dagbesteding volgt basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus. Daardoor kan niet iedereen elke dag terecht bij de dagbesteding. Soms is er een andere mogelijkheid: online dagbesteding. 

Dagbesteding is dicht of heeft te weinig plek

Is de dagbesteding nog dicht? Of wilt u meer gebruikmaken van dagbesteding? Neem dan contact op met de aanbieder van de dagbesteding. Levert dit geen oplossing op? Dan kunt terecht bij de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Zij gaan over de dagbesteding. U kunt daarbij beroep doen op cliëntondersteuning.

Bekijk ook:

-    De handreiking Dagbesteding in coronatijd.

Als spanningen in huis oplopen

Merkt u dat de spanningen in huis oplopen of . Merkt u dat een onveilige situatie ontstaat? Of denkt u aan (kinder- of ouder-)mishandeling? U kunt dag en nacht bellen met Veilig Thuis: 0800-2000. Of kijk op de website van Veilig Thuis.

Hulpmiddelen en onderhoud of reparatie

Service en onderhoud aan hulpmiddelen gaat gewoon door. Is service of onderhoud aan huis nodig? Dan houdt iedereen zich aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Onderhoud of reparatie als u corona of coronaklachten heeft

Als uw hulpmiddel gerepareerd moet worden, neemt u contact op met uw hulpmiddelenleverancier. Vertel altijd aan uw contactpersoon dat u gezondheidsklachten heeft. De leverancier kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beschermende kleding (mondkapje, handschoenen) te dragen.

Gratis zelftesten voor mensen in thuisisolatie

Loopt u meer risico om ernstig ziek te worden van corona? En zit u nu in zelfgekozen thuisisolatie? Dan komt u in aanmerking voor gratis zelftesten. Voorwaarde is dat vaccinatie om medische redenen of vanwege uw leeftijd niet mogelijk is.

U kunt 25 zelftesten per maand krijgen van uw eigen apotheek op uw eigen naam. Dit hoeft niet via de huisarts. De testen zijn vooral bedoeld voor eigen gebruik. Maar uw gezinsleden, zorgverleners, mantelzorgers en andere naasten mogen de zelftesten ook gebruiken. Door regelmatig te testen en u te houden aan de basismaatregelen houdt u het risico op een besmetting zo klein mogelijk. Daarmee kunt u weer meer sociale contacten hebben.