Bonus voor zorgmedewerkers en pgb-zorgverleners

Het kabinet geeft mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. Zij krijgen netto € 384,71 als teken van waardering. Zorgaanbieders en budgethouders (Wlz, WMO 2015 en Jeugdwet) konden de zorgbonus aanvragen tussen 15 juni 2021 en 27 juli 2021.

Hoogte zorgbonus

De zorgbonus van 2021 is netto € 384,71. In juni en juli 2021 konden werkgevers in de zorg en pgb-houders deze bonus aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport keurde de bonusaanvragen voor 1.042.071 zorgverleners goed. En kon toen bepalen hoe het totale budget van € 720 miljoen verdeeld zou worden.

Bonus als waardering voor alle zorgberoepen

Het kabinet heeft veel waardering voor de uitzonderlijke prestaties van zorgmedewerkers in de strijd tegen corona. Daarom geeft het kabinet zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus. De zorgbonus 2021 is bedoeld voor mensen in alle zorgberoepen. Dus bijvoorbeeld ook voor fysiotherapeuten of verloskundigen.

Voorwaarden zorgbonus

De zorgverlener:

  • moet door corona onder moeilijke omstandigheden zorg geleverd hebben;
  • moet tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder of de pgb-houder gewerkt hebben;
  • mag niet meer dan maximaal € 74.000 bruto per jaar verdienen.

Zorgaanbieders betalen bonus aan medewerkers

Zorgaanbieders zorgen ervoor dat het nettobedrag op de rekening van hun medewerkers terecht komt. Door de bonus netto aan de zorgverlener uit te betalen heeft de bonus geen gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen waar zorgverleners mogelijk gebruik van maken. De zorgaanbieders krijgen een opslag op het bonusbedrag om de belasting over de bonus te betalen.

Zorgaanbieders hebben in oktober 2021 gehoord of hun aanvraag is goedgekeurd. Zorgaanbieders van wie de aanvraag goedgekeurd is hebben het bonusbedrag uiterlijk medio november 2021 overgemaakt gekregen. Met die middelen kunnen zorgaanbieders de zorgverleners nog voor het eind van het jaar de bonus uitbetalen. De zorgaanbieder moet de bonus binnen 5 maanden uitbetalen.

Pgb-zorgverleners krijgen bonus via SVB

Ook pgb-zorgverleners kunnen de zorgbonus krijgen. Dat zijn zorgverleners die vanuit een pgb (Wlz, Wmo 2015 of Jeugdwet) worden betaald. Zij hebben de netto bonus begin november 2021 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangen.