Bonus voor zorgmedewerkers

Net als in 2020 wil het kabinet ook in 2021 een bonus beschikbaar stellen voor zorgmedewerkers. Het kabinet werkt met de Tweede Kamer aan een voorstel. Pgb-budgethouders konden tot 12 april 2021 een bonus aanvragen voor pgb-zorgverleners.

Bonus voor zorgmedewerkers in 2021

Het kabinet wil mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus geven voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. Dit extra geld is bedoeld als teken van waardering.

De minister van Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer op 15 april 2021 gevraagd om mee te denken over de hoogte van de bonus. En ook over wie recht heeft op de bonus. De Tweede Kamer komt hier op 22 april 2021 op terug. Zodra een besluit is genomen, wordt de regeling verder uitgewerkt. 

Bonus voor pgb-zorgverleners van maart/april 2021

Vanaf 1 maart tot en met 12 april 2021 konden budgethouders een bonus aanvragen voor hun pgb-zorgverleners. Half mei 2021 horen zij of hun zorgverlener aan de voorwaarden voldoet. Krijgt uw zorgverlener een zorgbonus? Dan betaalt de Sociale Verzekeringsbank deze op 28 mei 2021 uit. Bekijk de voorwaarden voor de pgb-zorgbonus.

Bonus voor zorgmedewerkers van zorgaanbieders in 2020

Tot 10 november 2020 konden zorgaanbieders een bonus aanvragen voor hun medewerkers. Zoals verpleegkundigen, schoonmakers en artsen.

Bekijk het volledige overzicht van beroepen en functies die in aanmerking kwamen voor de zorgbonus.