Bonus voor zorgmedewerkers

Het kabinet wil mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus geven voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. Dit extra geld is bedoeld als teken van waardering.

Bonus voor alle zorgberoepen

Het kabinet heeft enorm veel waardering voor de uitzonderlijke prestaties van zorgmedewerkers in de strijd tegen corona. Daarom geeft het kabinet zorgmedewerkers ook in 2021 een bonus. De zorgbonus 2021 is bedoeld voor mensen in alle zorgberoepen. Dus bijvoorbeeld ook voor fysiotherapeuten of verloskundigen. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders konden de zorgbonus van dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen.

Zorgverleners konden de zorgbonus niet zelf aanvragen. Dat deed de zorgaanbieder (werkgever) of de pgb-budgethouder. Zij beoordeelden ook welke zorgprofessional of pgb-zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus. De belangrijkste voorwaarde is dat een zorgverlener door corona onder uitzonderlijke omstandigheden zorg heeft geleverd. Een andere voorwaarde is dat de zorgverlener tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder of de pgb-budgethouder heeft gewerkt. Ook mag de zorgverlener niet meer dan maximaal € 74.000 bruto per jaar verdienen.

Hoogte zorgbonus

Waarschijnlijk bedraagt de zorgbonus ongeveer € 200 tot € 240. De precieze hoogte van de bonus is pas later bekend. Want die hangt af van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd. Het kabinet heeft een budget van € 720 miljoen voor de bonus. Dit wordt straks gedeeld door het aantal aanvragen.

Werkgevers vragen zorgbonus aan via DUS-i

Zorgaanbieders (werkgevers) konden de zorgbonus van dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aanvragen (DUS-i). Zij dienden de aanvraag in voor hun eigen medewerkers en voor derden, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Zzp’ers en uitzendkrachten konden de bonus niet voor zichzelf aanvragen. In het laatste kwartaal van 2021 ontvangt de zorgaanbieder de zorgbonus als een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De zorgaanbieder moet de bonus vervolgens binnen 5 maanden aan de zorgprofessionals uitbetalen.

Pgb-budgethouders vragen zorgbonus aan via de SVB

Pgb-budgethouders konden de bonus aanvragen bij de SVB van dinsdag 15 juni 2021 09.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur. Zij dienden de aanvraag in voor hun pgb-zorgverleners. Het gaat om pgb-zorgverleners die betaald worden uit de Wmo, de Jeugdwet of de Wlz.

Totstandkoming bonusregeling 2021

Op 14 april 2021, 11 mei 2021 en 28 mei 2021 informeerde de minister de Tweede Kamer met een kamerbrief over de bonusregeling 2021. Hierin lichtte de minister ook de inhoud en het tijdpad toe. Deze kaders zijn uitgewerkt in een bonusregeling die op 15 juni is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling staat op de websites van de Rijksoverheid, DUS-I en de SVB.