Pgb zorgbonus

U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) of u vertegenwoordigt iemand met een pgb? En vindt u dat uw pgb-zorgverlener een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd tijdens de eerste coronagolf van 1 maart tot 1 september 2020? U kon dan vanaf 1 maart tot 12 april 2021 voor uw zorgverlener de pgb-zorgbonus aanvragen van € 1.000 netto.

Voorwaarden pgb-zorgbonus

De PGB-zorgbonus is voor zorgverleners die tijdens de coronacrisis een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. U en uw zorgverlener moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U heeft een arbeidsovereenkomst of een zorgovereenkomst van opdracht met uw zorgverlener afgesloten.
 • Uw zorgverlener is niet uw partner of een familielid.
 • De zorgverlener mag geen aanvraag voor zichzelf doen.
 • Uw zorgverlener heeft tussen 1 maart en 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie geleverd.
 • U heeft een budget vanuit de Jeugdwet, Wmo of Wlz.
 • Uw zorgverlener heeft tussen 1 maart en 1 september 2020 voor u gewerkt en is daarvoor uit uw pgb betaald.
 • Uw zorgverlener heeft een uurtarief van maximaal:
  • € 39,00 per uur bij een arbeidsovereenkomst;
  • € 88,90 per uur bij een zorgovereenkomst van opdracht.
 • Het maakt niet uit wat voor werkzaamheden de zorgverlener heeft verricht, dus ook iemand die huishoudelijke hulp verleent kan een zorgbonus krijgen als hij of zij aan de voorwaarden voldoet.

Geen pgb-zorgbonus voor partner of familielid

Zorgverleners die via een overeenkomst met partner of familielid werken, staan dicht bij u als budgethouder. U kunt daarom niet geheel onafhankelijk beoordelen of deze persoon een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd en daarom een zorgbonus verdient. Dat neemt niet weg dat ook zorgverleners in de familiesfeer en mantelzorgers extra zorg leverden aan COVID-19-patiënten, en/of in de strijd tegen corona. Er is veel waardering van het kabinet voor de pgb-zorgverleners voor hun inzet in deze periode.

Beoordeling pgb-zorgbonus

De SVB bepaalt of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet de aanvraag? Dan ontvangt u een brief van de SVB waarin staat dat uw zorgverlener de pgb-zorgbonus krijgt. De SVB betaalt de pgb-zorgbonus van € 1.000 netto uiterlijk in juni 2021 aan de zorgverlener.

Zie ook