Pgb zorgbonus 2021

De pgb-zorgbonus is voor zorgverleners die door corona een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De pgb-zorgbonus kon van dinsdag 15 juni 9.00 uur tot dinsdag 27 juli 18.00 uur aangevraagd worden. De aanvraagperiode is nu gesloten.

Voorwaarden pgb-zorgbonus

De pgb-zorgbonus is voor zorgverleners die door corona een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. U en uw zorgverlener moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U heeft een arbeidsovereenkomst of een zorgovereenkomst van opdracht met uw zorgverlener.
  • Uw zorgverlener is niet uw partner of een familielid.
  • U heeft een budget vanuit de Jeugdwet, Wmo of Wlz.
  • Uw zorgverlener heeft tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor u gewerkt en is uit uw pgb betaald.
  • Uw zorgverlener heeft een uurtarief van maximaal:
    • € 39,50 per uur bij een arbeidsovereenkomst
    • € 89,90 per uur bij een zorgovereenkomst van opdracht

Het maakt niet uit wat voor werkzaamheden de zorgverlener heeft verricht. Ook iemand die huishoudelijke hulp verleent kan een zorgbonus krijgen als hij of zij aan de voorwaarden voldoet.

Geen pgb-zorgbonus voor partner of familielid

Heeft u een overeenkomst met uw partner of een familielid? Dan staan u en uw zorgverlener dicht bij elkaar. U kunt dan niet onafhankelijk beoordelen of uw zorgverlener een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, en daarom een zorgbonus verdient.
Het kabinet beseft dat ook zorgverleners in de familiesfeer en mantelzorgers extra zorg hebben geleverd in de strijd tegen corona. Het kabinet heeft veel waardering voor hun (extra) inzet.

Aanvraag SVB

De SVB beoordeelt of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet de aanvraag? Dan krijgt u een brief waarin staat dat uw zorgverlener de pgb-zorgbonus krijgt. Uw zorgverlener krijgt de zorgbonus eind 2021 of begin 2022 van de SVB.

Zie ook