Vragen over de zorgbonus en Pgb-zorgbonus

Het kabinet wil mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus geven voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. Dit extra geld is bedoeld als teken van waardering. Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de zorgbonus.

Zorgverleners die voor een zorgaanbieder werken

Hieronder vindt u een overzicht van vragen en antwoorden voor zorgverleners die voor een zorgaanbieder werken.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van een bonus? 

De voorwaarden staan op de pagina Bonus voor zorgmedewerkers.

Wie bepaalt of ik een zorgbonus ontvang?

Zorgaanbieders bepalen welke zorgmedewerkers een bonus krijgen. De zorgaanbieder vraagt een bonus aan als deze vindt dat u tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd door COVID-19. Dat kan ook als u niet meer werkt voor deze zorgaanbieder. De bonus is niet bedoeld voor zorgprofessionals die maar een paar dagen voor een zorgaanbieder hebben gewerkt.

In welke gevallen kan ik een bonus krijgen?

Een aantal voorbeelden van wanneer u in aanmerking komt voor de bonus:

  • U bent ingesprongen of heeft meegeholpen om (vermoedelijke) patiënten of cliënten met COVID-19 te verzorgen, verplegen, begeleiden, behandelen, op te vangen of triage te verlenen.
  • U heeft extra uren gewerkt door COVID-19. U kon bijvoorbeeld geen vakantie of verlof opnemen of u heeft meer uren gewerkt omdat collega’s ziek waren.
  • U heeft de reguliere zorg onder uitzonderlijke en zware omstandigheden draaiende gehouden, omdat collega’s bezig waren om patiënten of cliënten met COVID-19 te verplegen, verzorgen, begeleiden, of triage te verlenen.
  • U voerde de COVID-19-maatregelen uit, zoals de bezoekersregeling in de verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden.

Ik heb tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 bij meerdere zorgaanbieders gewerkt. Van wie krijg ik de bonus?

De zorgaanbieder vraagt de bonus voor u aan. U kunt maar een keer een zorgbonus krijgen. Daarom vraagt de zorgaanbieder bij u na of u een bonus krijgt van een andere zorgaanbieder. Zo weet u ook welke zorgaanbieder de bonus voor u wil aanvragen.

Ik werk parttime. Kan ik ook in aanmerking komen voor de bonus?

Voor de bonus maakt het niet uit hoeveel uur u werkt.

Ik voldoe aan de voorwaarden. Toch vraagt de zorgaanbieder voor mij geen bonus aan. Hoe kan ik de bonus alsnog krijgen?

Heeft de zorgaanbieder geen bonus voor u aangevraagd? Dan vindt de zorgaanbieder dat u geen uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. U kunt niet voor uzelf een bonus aanvragen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Met vragen over de bonus kunt u terecht bij uw leidinggevende. Of bij uw opdrachtgever als u als ingehuurde zelfstandige, uitzendkracht of schoonmaker bij een zorgaanbieder heeft gewerkt.

Zorgverleners die voor een pgb-houder werken

Door COVID-19 heb ik de laatste tijd extra veel zorg verleend aan mijn familielid. We hebben voor deze zorg een overeenkomst van opdracht met familie. De zorg wordt betaald uit een persoonsgebonden budget. Waarom kan ik geen bonus krijgen?

Voor de bonus moet een objectieve, onafhankelijke toets plaatsvinden of er sprake is van een uitzonderlijke prestatie door corona. Zo’n objectieve en onafhankelijke toets wordt lastig als het om zorg voor een familielid gaat. Het familielid kan dit oordeel niet objectief en onafhankelijk geven. Dat geldt ook voor een vertegenwoordiger die zelf zorg aan de pgb-houder verleent.

Dit is ook de reden waarom zzp’ers geen bonus voor zichzelf kunnen aanvragen. Ze kunnen geen objectief en onafhankelijk oordeel geven over hun eigen prestatie. Een zorgaanbieder kan dat wel.