Sectorplannen: samen bijdragen aan een open samenleving

Samen Nederland openhouden. Ook als het coronavirus weer opleeft. Dat is het doel dat we gezamenlijk hebben. Ook bedrijven leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Net als de overheid, maatschappelijke organisaties en de inwoners van dit land. Daarom hebben de sectoren sectorplannen opgesteld.

Maatregelen per sector in maatregelenladders

Sectoren weten door hun ervaringen uit de afgelopen jaren het beste wat wel en niet werkt in hun sector. De overheid heeft de maatregelen uit de sectorplannen per sector in een maatregelenladder gezet. In die ladders staan per sector de maatregelen die sectoren kunnen nemen om het virus onder controle te houden. Soms heeft de overheid ook extra maatregelen aan de ladder toegevoegd. Hiermee bereidt de overheid zich samen met sectoren voor op een nieuwe opleving van het virus. 

Verspreiding van luchtwegvirussen beperken

We zijn nu beter tegen het coronavirus beschermd dan een tijd geleden. Dat komt door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we voor elkaar blijven zorgen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid moeten we blijven opletten en elkaar niet besmetten met virussen, zoals luchtweginfecties. 

Bekijk de adviezen die helpen om verspreiding van luchtwegvirussen te beperken en zo ook mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.

Kamerbrief, sectorplannen en maatregelenladders

De sectorplannen van de sectoren staan op de website VNO-NCW.

Voor sectoren is een communicatie- en gedragstoolkit COVID-19 beschikbaar waar zij materialen uit kunnen putten ter ondersteuning bij de uitvoering van coronamaatregelen.