Mondkapjes bij dagopvang en jeugdinstellingen

Cliënten van een dagopvang hoeven geen mondkapje te dragen. Jongeren in een jeugdinstelling en hun bezoek dragen alleen een mondkapje als de instelling dat wenselijk vindt.

Dagopvang

Moeten zorgverleners voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen een mondkapje dragen?

Zorgverleners zoals begeleiders in instellingen voor daklozen werken volgens richtlijnen die zijn gebaseerd op medische uitgangspunten. Op basis hiervan wordt in instellingen voor mo / bw /vo besloten of zij een medisch mondneusmasker dragen.

Jeugdinstellingen

Moeten jongeren op locatie van een dagbesteding een mondkapje dragen?

Jongeren hoeven geen mondkapje te dragen, tenzij de jeugdhulpaanbieder of beheerder van de locatie dat graag wil. Bijvoorbeeld omdat het lastig is om tenminste 1,5 meter afstand te houden.

Moeten jongeren die verblijven in een jeugdhulpinstelling een mondkapje dragen?

Jongeren die verblijven in een jeugdhulpinstelling hoeven geen mondkapje te dragen in hun eigen jeugdhulpinstelling.

Moeten bezoekers een mondkapje dragen als ze een jeugdhulpinstelling betreden?

Bezoekers hoeven geen mondkapje te dragen, tenzij de jeugdhulpaanbieder of beheerder van de locatie dat graag wil. Bijvoorbeeld omdat het lastig is om tenminste 1,5 meter afstand te houden.

Algemene informatie over mondkapjes