Mondkapjes bij dagopvang en jeugdinstellingen

Zodra cliënten van en dagopvang binnen zijn en zitten, hoeven ze geen mondkapje te dragen. Zodra jongeren binnen zijn in een jeugdinstelling, hoeven ze geen mondkapje te dragen.

Dagopvang

Moeten cliënten van dagbesteding een mondkapje dragen?

Zodra cliënten binnen zijn en zitten hoeven ze geen mondkapje te dragen.

Moeten zorgverleners voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen een mondkapje dragen?

Zorgverleners zoals begeleiders in instellingen voor daklozen werken volgens richtlijnen die zijn gebaseerd op medische uitgangspunten. Op basis hiervan wordt in instellingen voor mo / bw /vo besloten of zij een medisch mondneusmasker dragen.

Moeten daklozen in de opvang een mondkapje dragen?

Zorgverleners in de maatschappelijke opvang dienen daklozen te informeren over de verplichting om een mondkapje te dragen en deze beschikbaar te stellen in de voor publiek toegankelijke delen.

Jeugdinstellingen

Moeten jongeren op locatie van een dagbesteding een mondkapje dragen?

Zodra jongeren binnen zijn, hoeven ze geen mondkapje te dragen

Moeten jongeren die verblijven in een jeugdhulpinstelling een mondkapje dragen?

Jongeren die verblijven in een jeugdhulpinstelling hoeven geen mondkapje te dragen in hun eigen jeugdhulpinstelling.

Moeten bezoekers een mondkapje dragen als ze een jeugdhulpinstelling betreden?

Het is aan de beheerder van de locatie om te bepalen of bezoekers een mondkapje moeten dragen.

Algemene informatie over mondkapjes