Mondkapje op tijdens het werk

Vanaf 1 december draagt u verplicht een mondkapje als u werkt in een publieke binnenruimte. Bijvoorbeeld op het station, vliegveld of een museum. Ook als u een contactberoep heeft, zoals kapper of rij-instructeur, moet u een mondkapje op. Op andere werkplekken is het niet wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen.

Wanneer een mondkapje dragen

Lees meer informatie over wanneer u een mondkapje draagt. Let op: ook met een mondkapje op houdt u zich aan de basisregels voor iedereen, zoals 1,5 meter afstand houden.  

Werkzaam in een publieke binnenruimte of contactberoep

Wanneer u werkt in een publieke binnenruimte, stationsgebouw, luchthaven of in een contactberoep, bent u verplicht een mondkapje te dragen. Houd daarbij rekening met hoe u een mondkapje draagt en welke mondkapjes geschikt zijn om te dragen.

Vergoeden of faciliteren van mondkapje voor werk in een publieke binnenruimte of contactberoep

Wanneer u werkt in een publieke binnenruimte of in een contactberoep, bent u verplicht een mondkapje te dragen. Uw werkgever moet:

  •  deze beschikbaar aan u stellen;
  •  of u de mogelijkheid bieden om deze te declareren.

Dit geldt ook wanneer uw werkgever u de mogelijkheid biedt een faceshield te dragen tijdens werk.

Niet werkzaam in een publieke binnenruimte of contactberoep

Ook wanneer u niet werkt in een publieke binnenruimte of in een contactberoep, kan uw werkgever u verplichten om een mondkapje te dragen op het werk. Uw werkgever mag u verplichten een mondkapje voor publiek gebruik te dragen op of tijdens het werk. Uw werkgever moet namelijk zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Draagt iedereen een mondkapje op het werk? Dan kan dit helpen bij het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Mondkapjes beschermen vooral de ander. En zo beschermen we elkaar.

Vergoeden of faciliteren van mondkapje tijdens werk op andere plekken

Wanneer uw werkgever u verplicht een mondkapje voor publiek gebruik of faceshield te dragen op of tijdens werk moet uw werkgever:

  •  deze beschikbaar aan u stellen;

  •  of u de mogelijkheid bieden om deze te declareren.

Dragen van een spatscherm (face shield) op het werk

Als voor de uitvoering van werkzaamheden dit ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Werkgevers mogen er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje.

Werkgevers die niet werkzaam zijn in een publieke werkruimte of geen contactberoep uitoefenen kunnen er ook voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen (in plaats van een mondkapje).

Belangrijk is dat personeel onderling nog steeds afstand van elkaar houdt. Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

Afscheiding van plexiglas niet genoeg

Met het gebruik van plexiglas wordt er niet voldaan aan de mondkapjesplicht. Hoewel plexiglas ervoor kan zorgen dat u niet dichtbij klanten/bezoekers komt, heeft het geen preventieve werking richting uw collega's. Ook kan het voorkomen dat een medewerker de werkvloer op moet lopen, dan moet de medewerker een mondkapje op. Het is ongewenst dat medewerkers vaak het mondkapje op en af moet doen. Dit betekent dat een medewerker ook bij het gebruik van plexiglas een mondkapje behoort te dragen. Uiteraard zijn de medewerkers uitgezonderd van het dragen een mondkapje als dit door een zichtbare/onzichtbare beperking niet mogelijk is. Een face shield kan wel als alternatief overwogen worden als om arbotechnische redenen het dragen van een mondkapje niet mogelijk, wenselijk of verstandig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het werk vraagt om (te) lang achtereen een mondkapje te dragen.

Uitzonderingen mondkapje tijdens werk

Sommige mensen hoeven tijdens hun werk geen mondkapje op. Het gaat om:

  • Mensen met een beperking of ziekte.
    Lees verder over de uitzondering op de mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte
  • Tijdens beeld- en geluidsopnames
    De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor personen die deelnemen aan de opname van radio- en televisieprogramma’s en online videocontent die worden verzorgd door publieke en commerciële mediaorganisaties, zoals omroepen. Met ‘deelnemen’ wordt gedoeld op personen die feitelijk in beeld of op geluid komen, met uitzondering van publiek. Hierbij kan gedacht worden aan presentatoren, kandidaten, deskundigen, juryleden en figuranten. De uitzondering geldt niet voor personen die achter de schermen meehelpen aan de opname, zoals een cameraman, geluidsman of regisseur. Verder geldt de uitzondering alleen gedurende de opname.