Mondkapjes in de zorg (zoals verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen)

14 januari 2022: De informatie op deze pagina verandert mogelijk na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Zorglocaties, zoals GGZ-instellingen en verpleeghuizen, mogen zelf beslissen of u hier een mondkapje moet dragen. Dat doen zij op basis van medische richtlijnen. Elke zorginstelling neemt nog steeds maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, ook al zijn veel mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Bekijk de regels van de instelling voor u iemand bezoekt.

Verpleeghuizen

Moet ik bij bezoek aan bewoners van verpleeghuizen een mondkapje dragen?

Het verpleeghuis bepaalt of u als bezoeker een mondkapje moet dragen. Dit staat in het eigen plan voor bezoek van het verpleeghuis. Komt u op minder dan 1,5 meter afstand van een bewoner? Dan krijgt u het advies om een medisch mondneusmasker te dragen. Informeer eerst altijd bij het verpleeghuis waar u op bezoek wilt gaan.

Moeten zorgverleners in verpleeghuizen een mondkapje dragen?

Zorgverleners zoals verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen krijgen het advies om een medisch mondneusmasker te gebruiken. Zij werken volgens medische richtlijnen en volgen de landelijke en regionale maatregelen. Zij kunnen hier op basis van hun professionele inschatting in specifieke situaties van afwijken en bepalen of ze wel of juist niet een mondneusmasker gebruiken.

Lees meer over afspraken over persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg

Instellingen gehandicaptenzorg

Moet ik bij bezoek aan bewoners van instellingen voor gehandicaptenzorg een mondkapje dragen?

U moet mogelijk een mondkapje dragen als bezoeker bij de gehandicaptenzorg. De instelling voor gehandicaptenzorg beslist op basis van (medische) richtlijnen of dit nodig is. U krijgt hierover informatie van de instelling. 

Moeten zorgverleners in instellingen voor gehandicaptenzorg een mondkapje dragen?

Zorgverleners zoals begeleiders in de gehandicaptenzorg krijgen het advies om een chirurgisch mondneusmasker te gebruiken. Zij werken volgens medische richtlijnen en volgen de landelijke en regionale maatregelen. Zij kunnen hier op basis van hun professionele inschatting in specifieke situaties van afwijken en bepalen of ze wel of juist niet een mondneusmasker gebruiken.

Lees meer over afspraken over persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg

GGZ

Moeten cliënten die een ggz-aanbieder bezoeken of daar verblijven een mondkapje dragen?

Hiertoe kan de zorgaanbieder beslissen op basis van richtlijnen die gebaseerd zijn op medische uitgangspunten. Aanvullend kan de zorgaanbieder (de beheerder van het zorggebouw) voor bepaalde (openbaar toegankelijke) ruimten bepalen dat er een mondkapje gedragen moet worden.

Binnen het instellingsbeleid kan de zorgaanbieder ook uitzonderingen maken in de toepassing van dit beleid, als dit nodig is om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg bij individuele cliënten te waarborgen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer een cliënt met een psychische kwetsbaarheid door het dragen van een mondkapje of de interactie/begeleiding met iemand die een mondkapje draagt ernstig ontregeld raakt of op een andere manier groot nadeel ondervindt.

De zorgaanbieder informeert cliënten, naasten, bezoekers en medewerkers over het gevoerde beleid.

Moet ik bij bezoek aan cliënten die verblijven in een ggz-instelling een mondkapje dragen?

Hiertoe kan de zorgaanbieder beslissen op basis van richtlijnen die gebaseerd zijn op medische uitgangspunten. Aanvullend kan de zorgaanbieder (de beheerder van het zorggebouw) voor bepaalde (openbaar toegankelijke) ruimten bepalen dat er een mondkapje gedragen moet worden.

Binnen het instellingsbeleid kan de zorgaanbieder ook uitzonderingen maken in de toepassing van dit beleid, wanneer een cliënt met een psychische kwetsbaarheid door de interactie/begeleiding met iemand die een mondkapje draagt ernstig ontregeld raakt of op een andere manier groot nadeel ondervindt.

De zorgaanbieder informeert cliënten, naasten, bezoekers en medewerkers over het gevoerde beleid

Moeten zorgverleners in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg een mondkapje dragen?

Zorgverleners zoals verpleegkundigen en behandelaren in de geestelijke gehandicaptenzorg werken volgens richtlijnen die zijn gebaseerd op medische uitgangspunten.

Aanvullend kan de zorgaanbieder (de beheerder van het zorggebouw) voor bepaalde (openbaar toegankelijke) ruimten bepalen dat er een mondkapje gedragen moet worden.

Binnen het instellingsbeleid kan de zorgaanbieder ook uitzonderingen maken in de toepassing van dit beleid, wanneer een cliënt met een psychische kwetsbaarheid door de interactie/begeleiding met iemand die een mondkapje draagt ernstig ontregeld raakt of op een andere manier groot nadeel ondervindt.

De zorgaanbieder informeert cliënten, naasten, bezoekers en medewerkers over het gevoerde beleid.