Corona en inreisregels

Er zijn geen inreisregels voor mensen die reizen binnen de EU/Schengen. Sinds 10 januari 2023 geldt er wel een testplicht voor reizigers vanuit China.

U vindt op mijnvraagovercorona.nl een persoonlijk overzicht van de (terug)reisregels naar Nederland.

Alle reizigers ouder dan 11 jaar rechtstreeks afkomstig uit China met eindbestemming Nederland moeten verplicht een negatief testbewijs hebben vooraf aan hun reis. Dit geldt dus niet voor mensen die overstappen/een transfer maken in China. Een negatief testbewijs betekent dat:

 • u verplicht in het bezit moet zijn van een negatief testresultaat voordat u aan boord van het vliegtuig naar Nederland stapt;
 • het testresultaat mag zijn afgegeven op basis van een NAAT-test of een antigeentest van maximaal 48 uur oud bij vertrek; 
 • bij aankomst op Schiphol controle plaatsvindt. 

Het testbewijs moet de volgende gegevens bevatten: 

 • Gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest en wanneer deze is getest;
 • De datum en tijd van het moment van afname van de test;
 • De uitslag van de antigeentest of de NAAT(PCR)-test;
 • De in het Nederlands of Engels vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met covid-19;
 • Een logo of kenmerk van een instituut of arts waar of door wie de test is afgenomen.

Daarnaast is er per direct een dringend advies tot het dragen van een medisch mondmasker op vluchten van en naar China. Ook krijg je op Schiphol nog steeds een gratis zelftest en voorlichting over het gebruik daarvan uitgedeeld. Zie ook Welke inreisregels zijn er naar Nederland? op mijnvraagovercorona.nl.

Uitzonderingen testverplichting reizigers van China naar Nederland

Er is een aantal uitzonderingen. De volgende groepen reizigers worden uitgezonderd op de testverplichting: 

 • personen tot en met 11 jaar;
 • reizigers vanuit Hong Kong of Taiwan;
 • Reizigers die in Nederland een overstap maken en de luchthaven niet verlaten;
 • houders van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart of een door een ambassade, consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte Note Verbale;
 • personeelsleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen of internationale organisaties in Nederland, en de leden van hun officiële huishouden, die als zodanig zijn of worden geregistreerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;
 • personen die wegens humanitaire redenen reizen;
 • personen die werkzaamheden verrichten gerelateerd aan de gereedstelling of daadwerkelijke inzet van personeel ingedeeld bij Defensie, personeel ingedeeld bij Defensie dat een noodzakelijke korte opleiding moet volgen of experts noodzakelijk voor het functioneren van de krijgsmacht;
 • personeel dat in professionele hoedanigheid betrokken is bij de uitvoering van een vlucht;
 • reizigers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum;
 • personen die reizen en taken uitvoeren van nationaal belang in opdracht van de minister of staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de eventuele personen die door deze personen worden begeleid.