Naar Nederland reizen met een vaccinatiebewijs

De Nederlandse overheid heeft besloten om het Europees inreisverbod voor Nederland per 17 september 2022 te laten vervallen. Dit omdat de overheid het EU inreisverbod voor Nederland gezien de epidemiologische situatie in ons land niet langer proportioneel vindt. Bovendien is de Europese Commissie van plan in het najaar van 2022 een voorstel tot herziening van de inreisregels te publiceren.

Dit betekent dat vanaf 17 september 2022 alle reizigers uit landen buiten de Europese Unie of de Schengenzone, Nederland weer kunnen inreizen zonder inreisbeperkingen vanwege COVID-19 of andere COVID-19-eisen.