Uitzondering inreisverbod voor topsporters en begeleidende staf

Bent u volledig gevaccineerd, dan kunt u vanaf 1 juli 2021 uitgezonderd worden op het EU-inreisverbod. 

Een topsporter en begeleidende staf uit een land met een inreisverbod mag Nederland onder de volgende voorwaarden inreizen:

  • De topsporter en begeleidende staf zijn in het bezit van een Note Verbale of uitnodigingsbrief van NOC*NSF of de KNVB en indien mogelijk een geldig deelnamebewijs waarmee zij kunnen aantonen dat zij deelnemen aan een internationaal topsportevenement/toernooi of internationale topwedstrijd op het hoogste niveau, officieel erkend vanuit een geregistreerde internationale sportbond, waar Nederland bij is aangesloten. Zij kunnen aanvragen voor een uitnodigingsbrief van NOC*NSF indienen bij de betreffende nationale sportbond in Nederland.
  • Voor visumplichtige topsporters en begeleidende staf geldt dat deze aan alle geldende voorwaarden moeten voldoen, inclusief het beschikken over voldoende financiële middelen voor de reis en het verblijf, en waarborgen voor een tijdige terugkeer. Dit kan ook in de vorm van een garantverklaring van de sportbond in Nederland. Bij de beslissing over de visumaanvraag wordt de mogelijkheid tot terugkeer betrokken.
  • De topsporter en begeleidende staf moeten in het bezit zijn van een retourticket.
  • Controleer vooraf of u een negatieve testuitslag moet laten zien bij aankomst in Nederland. En of u 10 dagen in thuisquarantaine moet na aankomst in Nederland.
  • De hierboven genoemde bewijsstukken zoals Note Verbale of uitnodigingsbrief, de deelnamebewijzen, verklaringen, retourticket en een eventuele garantverklaring, moeten bij aankomst in Nederland aan de grensautoriteiten (de Koninklijke Marechaussee) worden overhandigd.
  • De reguliere grenscontroleprocedure op basis van de Schengengrenscode is van toepassing. Dit betekent dat de KMar beoordeelt of de topsporter en staf aan alle toegangsvoorwaarden voldoen. De topsporter moet ook een geldig reisdocument kunnen tonen en, indien nodig, een visum voor kort verblijf. Dit is afhankelijk van de nationaliteit. De Koninklijke Marechaussee heeft altijd nog het recht om de topsporter en staf de toegang te weigeren, als daar een reden voor is.
  • De topsporter en staf zijn gehouden aan de geldende coronamaatregelen in Nederland.