Uitzonderingen op de quarantaineplicht

Reizigers die terugkeren uit een zeer hoogrisicogebied gaan verplicht in quarantaine. Sommige reizigers zijn uitgezonderd. Deze reizigers moeten wel een formulier quarantaineverklaring bij zich hebben. En soms moeten ze aantonen waarom de uitzondering van toepassing is.

Read the information about the mandatory quarantine for travellers from very high-risk areas in English on Government.nl. 

Overzicht van uitzonderingen op de verplichte thuisquarantaine

Reizigers die terugkomen uit een zeerhoogrisicogebied gaan verplicht in thuisquarantaine. Er zijn uitzonderingen op de verplichte thuisquarantaine. U moet altijd een quarantaineverklaring bij u hebben. Ook als u onder de uitzondering van verplichte thuisquarantaine valt. Soms moet u ook aantonen waarom u onder de uitzondering valt.