De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen

De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden.

 • Was vaak uw handen.
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
  • Mijd de spits.
 • Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets.
 • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.
  • Niet-medische mondkapjes worden geadviseerd in het in het openbaar vervoer, omdat 1,5 meter afstand hier niet altijd mogelijk is en er geen check vooraf mogelijk is. Hiermee beschermt u andere reizigers. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
  • Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.

Thuisblijven bij klachten

 • Heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis, laat u testen, ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen blijven bij milde klachten ook thuis.
 • Heeft u milde klachten (zoals bovenstaand) en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Blijf thuis, laat u testen, ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten tot de uitslag van de test bekend is.
  • Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen huisgenoten zonder klachten weer naar buiten. Voor uzelf geldt: ziek uit en blijf thuis als u één of meerdere van de volgende klachten heeft: verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.
  • Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven ook huisgenoten zonder klachten thuis. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben. Meer informatie over de leefregels thuis vindt u op de website van het RIVM.
 • Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen. Dat is nodig om de maatregelen te kunnen versoepelen. 

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

 • Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus, zijn mensen met onderliggende aandoening of een kwetsbare gezondheid. Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen.
 • Bezoek aan verpleeghuizen is beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Dit geldt alleen voor locaties die vrij zijn van besmettingen. Het is de bedoeling dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.
 • Bij bezoek aan 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd buiten sporten en bewegen, onder begeleiding van sportverenigingen, jeugdverenigingen of professionals. Ze hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden (bij andere activiteiten moeten jongeren dat wel). Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.
  • Jeugdactiviteiten (zijnde niet sporten en bewegen) mogen ook binnen plaatsvinden, volgens alle regels die gelden voor bijeenkomsten binnen.

Meer informatie over de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus: