Plannen om noodverordeningen te vervangen door coronawet

Sinds maart 2020 nemen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. De coronacrisis duurt langer. Daarom wil het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19).

Stand van zaken Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Het kabinet stuurde het voorstel voor de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in juli 2020 naar de Tweede Kamer. Daarna gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden. Tot die tijd blijven de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s gelden.

Meer controle via parlement en meer bevoegdheden burgemeesters

Het kabinet weet niet zeker hoe lang de coronamaatregelen nodig zijn. Daarom kiest het kabinet voor een nationale wet in plaats van noodverordeningen. Nadat de wet is aangenomen controleren de Tweede en Eerste Kamer of de wet goed werkt. Als dat niet zo is, moeten de ministers uitleggen waarom de wet niet goed werkt. Het is ook de bedoeling dat burgemeesters meer bevoegdheden krijgen dan nu. Zij moeten in de gemeenteraad uitleggen welke keuzes zij maken.

Vragen en antwoorden over de tijdelijke coronawet

Kunnen de bestaande noodverordeningen dan niet blijven bestaan?

Nee, noodverordeningen zijn bedoeld voor (crisis)situaties en beperkte tijd. De dreiging van het coronavirus blijft langere tijd bestaan. De maatregelen tegen het coronavirus blijven langer nodig. En ook de manieren om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Die moeten in een wet komen te staan.

Hoe kan de voorgestelde coronawet helpen als er veel nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn?

Neemt het aantal besmettingen weer toe? Dan kan de overheid door de coronawet maatregelen nemen. Of bestaande maatregelen aanpassen of opheffen. De veiligheidsregio’s kunnen alleen terugvallen op  noodverordeningen als dat voor de snelheid moet. En alleen als het tijdelijke en plaatselijke noodverordeningen zijn. Die moeten daarna zo snel mogelijk worden omgezet in een regeling op basis van deze wet.

Wil het kabinet op deze manier gedragsregels vastleggen in een wet?

Er zijn meer wetten waarin gedragsregels staan. Bijvoorbeeld de wetten waarin staat dat rechts rijden verplicht is en dat stelen verboden is. Het kabinet denkt dat dat met deze nieuwe tijdelijke wet kan. En dat het lukt daarmee het coronavirus onder controle te krijgen. De verplichte 1,5 meter afstand in het openbaar komt ook in de wet te staan. Ook enkele hygiënemaatregelen worden in de wet meegenomen. De wet biedt ruimte deze maatregelen aan te passen op basis van de actuele situatie.

Blijven alle basisregels bestaan in de nieuwe wet?

Ja, op basis van de wet kunnen alle basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden, weer worden ingesteld. De wet vormt de juridische basis. Maar ook de sociale gedragsregels blijven belangrijk. Een wet alleen zal niet helpen. De verantwoordelijkheid van iedereen en van de samenleving als geheel, blijft voorop staan.

Bekijk ook: