Voldoende beschikbaarheid van beschermingsmiddelen voor de zorg

Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen, ook in tijden van crisis. Op deze pagina leest u wat we doen om voldoende voorraden op te bouwen.

Huidige stand: voldoende voorraad beschikbaar

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft de afgelopen periode maximaal beschermingsmiddelen ingekocht en voorraad opgebouwd om aan de huidige vraag uit de zorg te kunnen voldoen. En om ook voorbereid te zijn op een tweede golf van coronabesmettingen.

We zijn nu voorbereid op een piekverbruik zoals we dat hadden in de periode maart en april gedurende 10 weken op basis van de RIVM-richtlijnen. Bovendien hebben we ook genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen om tijdens een tweede golf de reguliere zorg door te laten gaan.

Daarnaast kopen zorginstellingen net als voor de crisis zelf hun voorraden in bij hun reguliere leveranciers, nu de markt weer rustiger is.

Toch kunnen we nog niet achteroverleunen

De berekeningen van vraag en aanbod zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, zoals we die bij de eerste coronagolf hebben toegepast. Veranderen die richtlijnen, bijvoorbeeld wanneer beschermingsmiddelen ook beschikbaar komen voor zorgverleners die geen direct contact hebben met coronapatiënten, dan moet er nog steeds genoeg voorraad zijn. 

We laten daarom per zorgsector onderzoeken wat vraag en aanbod zouden zijn wanneer zorgverleners ruimer gebruik maken van beschermingsmiddelen als bijvoorbeeld in de regio het aantal besmettingen toeneemt.

Mogelijk komen er in de toekomst nog verdere verruimingen van de richtlijnen. Het Outbreak Management Team (OMT) onderzoekt bijvoorbeeld of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in sommige situaties ook nodig is bij mensen in bepaalde risicogroepen. Dan wordt de vraag naar deze beschermingsmiddelen ook weer hoger. Kortom, we kunnen nog niet achterover leunen.

Het plan: op weg naar duurzaam beschermde zorg

De coronacrisis laat ons zien dat we te afhankelijk zijn van internationale productieketens. Dat maakt onze zorg kwetsbaar. Daarom zijn we voor de lange termijn met een aantal acties bezig waarmee we zeker kunnen stellen dat onze zorg duurzaam beschermd is bij pandemieën en andere gezondheidscrises.

Dat doen we samen met de zorg, in gedeelde verantwoordelijkheid.

  • De zorg is – net als vóór de coronacrisis – in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende materiaal. Nu de markt rustiger is, kunnen zorginstellingen  zelf voorraden aanleggen, waarmee ze in tijden van crisis een bepaalde tijd vooruit kunnen.
  • Daarnaast creëren we een vangnet voor noodsituaties. We werken aan een nood- of ‘ijzeren voorraad’ persoonlijke beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).
  • We stimuleren ook de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen en de grondstoffen van deze middelen in Nederland, zodat we minder afhankelijk zijn van internationale aanbieders.
  • Tot slot willen we meer Europese samenwerking bij de inkoop en bij het produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen en grondstoffen voor persoonlijke beschermingsmiddelen op Europese bodem.

Het LCH is en blijft een vangnet

Bij het begin van de coronacrisis was het voor zorginstellingen een groot probleem om zelf persoonlijke beschermingsmiddelen in te kopen. De markt was namelijk ernstig verstoord, doordat alle landen achter dezelfde producten aanzaten.

Met ondersteuning van het ministerie is het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht, als tijdelijke noodvoorziening. Zorginstellingen en zorgverleners die er niet in slagen zelf voldoende beschermingsmiddelen in te kopen, kunnen een beroep doen op het LCH. Het LCH is dus een vangnet. Veel zorginstellingen en zorgverleners hebben daarvan gebruik gemaakt. Dat is nu nog steeds mogelijk, ook voor zelfstandige zorgverleners.

Nu de markt rustiger is, is het voor de zorginstellingen weer goed mogelijk om zelf in te kopen bij hun eigen leveranciers. Ons advies is om dat ook weer te doen en daarbij bovendien een voorraad aanleggen voor een bepaalde periode. Zodat ze even vooruit kunnen als er een tweede coronagolf komt.

Hoe zit het met het tekort aan handschoenen?

Gelukkig heeft het LCH nu ook een voorraad handschoenen opgebouwd. Maar wereldwijd is dit product nog steeds erg schaars, doordat het maar in een paar landen wordt geproduceerd. Deze landen krijgen uit de hele wereld bestellingen. Voor de korte termijn heeft Nederland geen tekort, maar voor de langere termijn is dit zeker een punt van aandacht.

Waarom verhoogt het LCH de prijzen?

Nu de acute fase van de crisis voorbij is, kan het LCH niet meer onder de marktprijs verkopen. Het is immers van het grootste belang dat er genoeg producenten zijn van beschermingsmiddelen en dat het voor hen aantrekkelijk is en blijft hun producten in Nederland op de markt te brengen. We willen niet dat LCH de markt van beschermingsmiddelen gaat verstoren. Dan schieten we ons doel voorbij.

Blijft het LCH bestaan?

Het LCH is en blijft voorlopig beschikbaar voor de zorg. Het werd opgericht in een acute situatie. Heel veel deelnemers hebben zich belangeloos ingezet om het consortium zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk te laten opereren.

Deze partijen keren nu terug naar hun activiteiten van vóór de crisis. Dat kan ook, omdat de vraag naar beschermingsmiddelen vanuit de zorg is gedaald, de markt weer rustig is en de zorg weer grotendeels zelf bij eigen leveranciers kan inkopen.

De kennis en expertise die is opgebouwd bij het LCH willen we graag behouden. Bovendien is het belangrijk dat de opgebouwde voorraden goed worden beheerd. Zodat de zorg duurzaam beschermd is in tijden van crisis. Het LCH blijft als voorheen een samenwerking tussen zorg, marktpartijen en de overheid.