Opstart initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’.

Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang.

We doen dit in deze uitzonderlijke situatie bewust samen omdat we snel resultaten willen boeken:

Daarom maakten we afspraken over welke hulpmiddelen het gaat.
Daarom kopen we die hulpmiddelen samen in, met aandacht voor prijs en kwaliteit.
Daarom hebben we inzicht in de landelijke, dagelijkse behoefte aan hulpmiddelen.
Daarom maakten we afspraken over de verdeling van de beschikbare hulpmiddelen en over de distributie ervan.

Allemaal onderwerpen die we hieronder nader toelichten.

Hulpmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er o.a. een grote behoefte aan medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Het gaat om de volgende producten:

  • FFP1, FFP2 en FFP3 maskers
  • Protectiejassen
  • Spatbrillen
  • Schorten
  • Chirurgische Maskers
  • Onderzoekshandschoenen
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)

Hier kunnen nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste strategie is.

Update 27 mei 2021: Het onderstaande emailadres middelencorona@nfu.nl wordt niet meer gebruikt voor bedrijven die hulpmiddelen willen aanbieden. Gebruik daarvoor bureauLCH@minvws.nl.

Kwaliteitseisen

Alle bedrijven die hulpmiddelen willen aanbieden worden verzocht om aanbiedingen uit het binnen- en buitenland te melden bij het Consortium via middelencorona@nfu.nl. Het gaat specifiek om grote volume aanbiedingen. Het Consortium wil voorkomen dat producten worden aangeboden tegen woekerprijzen, en niet aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Het Consortium beoordeelt de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van de hulpmiddelen. Als de aangeboden partijen daaraan voldoen, neemt het consortium de aanbieding verder in behandeling.

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen hecht er aan dat de hulpmiddelen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. In de richtlijnen staan de kwaliteitseisen van de producten. Het is belangrijk voor de veiligheid van het zorgpersoneel dat de hulpmiddelen die worden gebruikt door hulpverleners en zorgprofessionals aan die eisen voldoen.

Verdeling van goederen

GGHD/GHOR en ROAZ bepalen de verdeling van de goederen. Het consortium heeft de bevoegdheid om contracten te sluiten voor geheel Nederland en ook om de goederen te distribueren over Nederland. Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten.

De leveranciers worden hier door hun koepels van op de hoogte gebracht.

Particuliere initiatieven

Er kunnen verschillende particuliere initiatieven ontstaan om kleine voorraden die mensen zelf nog hebben, te delen. Deze initiatiefnemers worden aangeraden deze zoveel mogelijk aan te bieden bij het Rode Kruis. Dit hoeven niet allemaal mondmaskers van het type FFP1, FFP2 en FFP3 te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook chirurgische mondmaskers zijn.

U kunt het Rode Kruis bereiken via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl. Zij zullen dan contact met u opnemen waar u uw producten naar toe kunt sturen.

Update 27 mei 2021: Het onderstaande emailadres info@lchulpmiddelen.nl wordt niet meer gebruikt. Gebruik daarvoor bureauLCH@minvws.nl.

Informatie

Bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen kunnen aanbieders, leveranciers en producenten terecht met hun aanbiedingen via info@lchulpmiddelen.nl.

Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen daarvan stellen zorgprofessionals en instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ.