Tegemoetkoming doorbetalen kinderopvang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).  Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders gevraagd om de kinderopvangfactuur door te betalen. Hiermee behielden ouders hun plek op de kinderopvang, bleven kinderopvangorganisaties gefinancierd en konden zij ook noodopvang aanbieden. Ouders die de kinderopvang zelf betalen, zonder overheidsbijdrage, kunnen vanaf 15 mei een tegemoetkoming aanvragen voor het doorbetalen van de factuur tijdens beide sluitingsperioden.

De doelgroep van de regeling is divers. Het gaat met name om gezinnen waar één ouder werkt en de ander niet, maar ook expats of huishoudens waarbij sprake is van ziekte. Naar verwachting gaat het om circa 4.800 huishoudens met 8.000 kinderen. De tegemoetkoming wordt door de SVB op aanvraag verstrekt aan de persoon die de factuur heeft betaald en de factuur op zijn naam heeft staan. Dat kunnen ouders zijn, maar ook bijvoorbeeld grootouders of verzorgers van het kind. De hoogte van de tegemoetkoming wordt onder andere bepaald op basis van de facturen. De tegemoetkoming is per uur niet hoger dan de maximum uurprijs per opvangsoort.

Andere tegemoetkomingen

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) al een tegemoetkoming ontvangen. Ook voor de tweede sluitingsperiode zal een tegemoetkoming worden verstrekt. Deze tweede tegemoetkoming zal SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Deze ouders hoeven geen aanvraag te doen.

Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (voorschoolse educatie, sociaal medische indicatie, kortdurend peuteraanbod) krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Gemeenten hebben hiervoor budget gekregen van de Rijksoverheid.