Voor de jaarwisseling ruim 3 miljoen boosterprikken

Vóór de jaarwisseling komen ruim 3 miljoen 60-plussers en zorgmedewerkers met patiëntencontact in aanmerking voor de booster in de zevende maand na de laatste vaccinatie of recente coronabesmetting. De teller staat einde van deze week op 700.000 prikken. Eind van de maand op ruim 3 miljoen. Vanaf januari kan iedereen, in de zevende maand na vaccinatie of besmetting, een boostervaccinatie halen. Er wordt uitgenodigd van oud naar jong. Dit schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag aan de Tweede Kamer. De effectiviteit van de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog. 

De komende weken schaalt de GGD met behulp van onder andere Defensie het prikvolume op. Deze week worden er ruim 150.000 boosters gezet, volgende week 350.000 en vanaf de week erna is de capaciteit 700.000 prikken. Dat blijft zo tot in maart. De 60-plussers en zorgmedewerkers komen, in de volgorde van oud naar jong en zo veel mogelijk in de 7e maand na vaccinatie of besmetting, aan de beurt. Vanaf januari komt de groep onder de 60 jaar, ook van oud naar jong, in aanmerking voor de booster.

XXL-locaties

Om het prikvolume op te voeren opent de GGD verspreid over het land 9 XXL-locaties en nog 9 extra locaties bovenop de huidige 70 priklocaties. D XXL-locaties komen in Amsterdam, Rijswijk, Emmen, Assen, Breda, Eindhoven, Maastricht, Helmond en Leeuwarden. In dunbevolktere gebieden worden kleinere locaties geopend zodat de reisafstand naar de priklocaties zo kort mogelijk is. 

Hulpaanbod

De opschaling van de boostercampagne doet het RIVM en de GGD met verschillende partijen, zoals studenten, oud-verpleegkundigen, en dierenartsen. Mensen en organisaties die willen helpen kunnen zich melden bij de GGD. Binnen enkele dagen kan dit via de website ggdreservisten.nl. De GGD GHOR brengt alles in kaart en zal het aanbod matchen met de regionale GGD’en waar capaciteit nodig is.

Minister De Jonge: “Zo snel als mogelijk willen we iedereen die dat nodig heeft een booster bieden. Daarom zijn alle hulpaanbiedingen van mensen en organisaties -naast de gigantische opschaling van de GGD- zo goed om te zien. Meld je vooral als je wilt helpen, dan kijkt de GGD wat mogelijk is”.

Gezette boosters

In oktober is gestart met het zetten van 3e prikken bij mensen met een immuunstoornis. Inmiddels hebben 115.000 mensen uit deze groep de 3e prik gekregen en voor 6.000 staat een afspraak gepland. De oppepprik voor 80-plussers wordt sinds 18 november gezet en inmiddels worden mensen van 80 jaar en ouder uitgenodigd. Tot nu toe heeft het RIVM 550.000 uitnodigingen verstuurd en zijn er 173.000 boostervaccins bij 80-plussers gezet.

Geplande afspraken

Er staan op dit moment meer dan 270.000 afspraken gepland. Ook hebben de eerste niet-mobiele thuiswonende ouderen al een oppepprik gekregen van de GGD en wordt er door de GGD geprikt bij zorginstellingen zonder eigen medische dienst. Ook hebben ziekenhuizen massaal vaccins besteld voor het zorgpersoneel. Naar verwachting zijn er deze week 700.000 prikken gezet, waarvan 180.000 door de GGD, 300.000 door ziekenhuizen voor zorgpersoneel, 180.000 in instellingen, ruim 115.000 prikken voor immuungecompromitteerden en 30.000 door Defensie. Daarnaast worden mensen van 18 en ouder met het downsyndroom vanaf vandaag uitgenodigd voor de booster.