Nieuwe versie protocol kinderopvang – 25 februari 2022

Dinsdag 15 februari heeft het kabinet tijdens de persconferentie over versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd dat er met ingang van 25 februari nieuwe versoepelingen ingaan. Deze wijzigingen zijn door het RIVM uitgewerkt en vervolgens door het ministerie van SZW en de branchepartijen vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

Het protocol is aanzienlijk uitgedund en heeft een nieuwe lay-out. In het protocol zelf is aangegeven op welke plekken het protocol is gewijzigd, er is dus geen versie met gele arcering meer.

De belangrijkste wijziging in deze versie:

  • De 1,5 meter maatregel komt te vervallen; zo ook looproutes en dergelijke. Hoewel de maatregel komt te vervallen, blijft het advies om elkaar wel de ruimte te blijven geven.

Ouders

Ouders zijn weer welkom in de locaties en op de groep. Het is echter aan de organisaties hoe zij hier invulling aan geven en hoe zij hierover afspraken maken met de ouders. Een organisatie kan dus ook anders besluiten.

Zwanger

Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent nog steeds dat geadviseerd wordt om voor zwangere medewerkers andere, passende werkzaamheden te organiseren.

Taxivervoer

In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht van kracht, dit geldt ook voor het halen en brengen naar kinderopvang en schoollocaties via taxivervoer.

Download de visual van de Rijksoverheid met alle aanpassingen de komende dagen/weken.