Hulp bij baanverlies, scholing en schulden (Sociaal Pakket)

Het aanvullende sociaal pakket is onderdeel van het derde steun- en herstelpakket. Met de maatregelen uit het sociaal pakket helpt de overheid mensen naar nieuw werk of ander werk, door scholing of begeleiding. Dit is nodig omdat banen verloren gaan en bedrijven omvallen, ondanks steun- en herstelpakketten.

Het ‘Sociaal pakket’ is tot stand gekomen in samenwerking met werkgeversorganisaties, vakbonden, UWV, gemeenten en scholen.