Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk

Bij- en omscholing helpen werkenden en werkzoekenden om aantrekkelijk te blijven of te worden voor de arbeidsmarkt. Dat is nodig in deze tijd van digitalisering en werk op afstand. En ook door de coronacrisis waardoor veel banen verdwijnen.

Meer kansen door (om)scholing en ontwikkeling

Er verdwijnen niet alleen banen door de coronacrisis. Door technologische ontwikkelingen en digitalisering veranderen ook veel banen. Als werkenden doorlopend leren en zich blijven ontwikkelen kunnen ze hun werk beter doen. Dit voorkomt ziekteverzuim. En ze vergroten hun kans op de arbeidsmarkt als ze nieuw werk zoeken. 

Geld voor (om)scholing

Het kabinet geeft in 2021 € 200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden. 

Dit geld is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing bij: 

  • werkgevers;
  • opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen);
  • gemeenten.

Het gaat om de volgende mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling:

‘NL Leert Door’voor onder meer werknemers en werkzoekenden

Het programma NL Leert Door is voor:

  • werknemers;
  • flexwerkers;
  • zzp’ers;
  • ondernemers;
  • mensen die nu geen werk hebben.

Vanaf 1 december 2020 kan iedereen tussen de 18 en 65 jaar een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar. Ook kan iedereen vanaf 1 december 2020 gratis online scholing volgen. 

Bekijk de mogelijkheden op Hoewerktnederland.nl.

Subsidieregeling 'NL leert door' voor opleiders en loopbaanadviseurs

Op de website Uitvoeringvanbeleid.szw.nl staat:

NOW-regelingen en inspanningsverplichtingen

Hebben werkgevers de NOW 2.0- en NOW 3.0-regeling aangevraagd? Dan zijn ze verplicht hun medewerkers wijzen op loopbaanontwikkeling en scholing.

Meer hierover staat op de pagina Algemene informatie over NOW3 onder de tussenkop ‘Inspanningsverplichtingen en NOW3’.