Hulp bij baanverlies, van werk(loosheid) naar werk

Bent u uw baan of werk verloren of dreigt u uw werk te verliezen als gevolg van het coronavirus? Dan kunt u aanspraak maken op gerichte hulp vanuit het sociaal pakket, zodat u direct naar nieuw werk gaat waar dat kan. In totaal heeft het kabinet € 683 miljoen gereserveerd voor ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk.

Met het Sociaal Pakket investeert het kabinet in dienstverlening aan mensen die door covid-19 hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. En extra ondersteuning nodig hebben om ander werk of inkomen te zoeken. Met bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandig ondernemers. De dienstverlening op maat bestaat uit een vernieuwde aanpak via 35 Regionale Mobiliteit teams  en door het versterken  van de gebruikelijke dienstverlening naar werk van UWV en gemeenten.

Regionale Mobiliteitsteams 

Een regionaal mobiliteitsteam kan al hulp bieden vóórdat iemand in een uitkering belandt. Mensen die nu op zoek moeten naar nieuw werk (dus nieuw instromen als werkzoekende), zullen misschien in gesprek zijn met hun werkgever of hun vakbond, of beide. De werkgever of vakbond is in dat geval het eerste ‘loket’ voor het vinden van ander werk. Mocht daar blijken dat meer, gerichtere hulp nodig is, dan kan de werkgever of vakbond hiervoor contact opnemen met het regionaal mobiliteitsteam.

Als een werkzoekende zich al heeft aangemeld bij UWV of gemeente voor een uitkering, kan ook daar blijken dat meer, gerichtere hulp nodig is. In dat geval zoekt UWV of gemeente contact met het regionaal mobiliteitsteam.

Meer gerichtere hulp is bijvoorbeeld nodig als een persoon lang bij 1 werkgever heeft gewerkt, een arbeidshandicap heeft of de Nederlandse taal niet goed beheerst. Ook zelfstandigen die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt en hierbij extra ondersteuning nodig hebben, kunnen bij een regionaal mobiliteitsteam terecht.

Versterking en verbetering van de gebruikelijke dienstverlening

Hierbij gaat het om de ondersteuning door UWV of gemeente voor corona. Zij krijgen met het Sociaal Pakket extra geld om hun dienstverlening te verbeteren en ook goed op peil te houden. Dat is nodig, want als er door corona meer mensen op zoek zijn naar ander werk, neemt de druk op UWV en gemeenten toe. Van de versterking en verbetering van de gebruikelijke dienstverlening profiteert iedereen die op zoek is naar nieuw (ander) werk. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een ww- of bijstandsuitkering, schoolverlaters of ondernemers met te weinig inkomsten die zich oriënteren op ander werk.

Rol werkgever als het gaat om ‘van werk naar werk’

Van de werkgever mag u bij (dreigend) baanverlies in de regel verwachten dat hij u helpt om ander werk te vinden. Werkt u bij een werkgever die de financiële steunregeling NOW3 voor werkgevers heeft aangevraagd? Dan is deze werkgever verplicht om zich in te spannen om je van werk naar werk te begeleiden als er ontslag voor u dreigt. Meer hierover leest u op Algemene informatie over NOW 3 onder de tussenkop ‘Inspanningsverplichtingen en NOW3’.

NLWerktDoor voor werkzoekenden

Werk zoeken in deze coronatijd kan een uitdaging zijn. Wat kunt u als werknemer nog wel doen en wat gaat nu even niet? In sommige sectoren is er nu juist meer vraag naar kandidaten. En hoe lopen sollicitatieprocedures nu, bijvoorbeeld videosolliciteren? NLWerktDoor helpt u graag op weg.