Ondersteuning bij heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

Sinds 1 januari 2021 kunnen zelfstandig ondernemers ondersteuning krijgen bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een baan in loondienst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing.

De ondersteuning is een van de fases in de Tozo en onderdeel van de dienstverlening in de arbeidsmarktregio. Hierdoor komt in ieder geval op het niveau van de arbeidsmarktregio een aanbod . Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de hulp bij heroriëntatie zelf op te pakken. De hulp bij heroriëntatie kan hierdoor lokaal van elkaar verschillen. 

In de afgelopen maanden hebben gemeenten onderzocht hoe ondernemers ondersteund willen worden. En hebben zij hun aanbod ontwikkeld. Daarnaast is er een landelijk aanbod: zelfstandig ondernemers kunnen onder meer gebruik maken van de ondersteuning vanuit de Kamer Van Koophandel (KVK) en het aanbod vanuit Nederland leert door. Gemeenten kunnen de ondernemer doorverwijzen naar het lokale startpunt voor de hulp bij heroriëntatie.

De Tozo brengt voor gemeenten nog veel werk met zich mee. Ook is de bredere aanpak van de crisisdienstverlening vanuit de regionale mobiliteitsteams nog volop in ontwikkeling. De hulp bij heroriëntatie wordt mede daarom door veel (centrum)gemeenten vanuit een groeimodel vormgegeven. Gestart wordt met de Tozo-gebruikers en/of ondernemers die zichzelf bij de gemeenten melden met een hulpvraag en het aanbod wordt in de komende maanden nader ingevuld. VNG, Divosa en de Programmaraad ondersteunen de arbeidsmarktregio’s hierbij. Dit doen zij bijvoorbeeld met een handreiking, webinars en voorbeelden die gedeeld worden via de website van de Programmaraad.