Coronaprotocollen

14 september: De informatie op deze pagina verandert mogelijk op basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Veel brancheorganisaties hebben de RIVM-richtlijnen vertaald naar de dagelijkse praktijk van hun sector in concrete plannen voor op de werkvloer, ook wel protocollen. Een protocol gaat over veilig werken binnen een bedrijf of organisatie. Er staan afspraken in over onder meer afstand houden, hygiëne, beschermingsmiddelen en druk op de publieke ruimte.

Veel protocollen voor de anderhalvemetersamenleving staan al op Mijncoronaprotocol.nl. Die site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid.

Waarom zijn er protocollen nodig?

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school.

Dat vereist maatwerk: hoe houd je 1,5 meter afstand in een kantoortuin? Hoe voorkom je dat medewerkers bij elkaar hoeven te zitten met lunch? Hoe voorkom je dat mensen in rijen dichtbij elkaar komen te staan? Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk. Daarom zijn protocollen op brancheniveau nodig.

Wat staat er in die protocollen?

De protocollen geven concrete invulling aan de richtlijnen van het RIVM. Dat gaat over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle groepen. Wat wordt er verwacht van medewerkers, en wat van klanten? Hoe moet een bedrijfsleider de werkvloer inrichten? Visualisaties kunnen hier behulpzaam bij zijn. Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving. De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

Wie maken deze protocollen?

Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland. Ook werknemers moeten daarbij worden betrokken, bijvoorbeeld via vakbond(en). Ook overheden kunnen opsteller van protocollen zijn in de gevallen waarbij zijzelf belangrijke stakeholder zijn. Bijvoorbeeld als zij werkgever zijn.

Waar kan ik het protocol voor mijn branche of sector vinden?

Allereerst kunt u de status van het protocol voor uw branche op de website van uw brancheorganisatie vinden. De website mijncoronaprotocol.nl verzamelt protocollen en is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branche.

Voor mijn branche bestaat er geen protocol, aan welke regels moet ik me houden? 

Iedereen moet zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. Die gaan over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Het RIVM heeft een algemene handreiking gepubliceerd om u op de werkvloer aan de adviezen te kunnen houden.

Kan ik zelf een protocol aanleveren?

Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging horend bij de sector. Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland. Neem hiervoor contact op met uw branchevereniging. De meeste brancheverenigingen hebben contact met hun vakdepartement. 

Is af te dwingen dat protocollen weer nageleefd worden?

Het is belangrijk dat de protocollen nageleefd worden, vanwege het toegenomen aantal besmettingen. Protocollen zijn een verantwoordelijkheid van de brancheverenigingen zelf. Ze hebben geen juridische waarde, dus handhaven op basis van protocollen is niet mogelijk.

Moeten protocollen geen juridische status krijgen, zodat beter gehandhaafd kan worden?

Op de maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en sluitingstijden, kan gehandhaafd worden. Een protocol is een hulpmiddel om deze maatregelen door te vertalen naar de praktijk van een bepaalde sector. Brancheorganisaties nemen daar het voortouw in, zodat niet ieder bedrijf hierover afzonderlijk hoeft na te denken. 

Worden de protocollen getoetst door de overheid?

  • Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging. Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland en de vakbonden.

  • De overheid adviseert de brancheverenigingen bij het opstellen van de protocollen. Er is geen goedkeuring van de overheid nodig.