Corona en verlof en regelingen

Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen van het coronavirus voor verlof en uitkeringen. 

Kinderen met verkoudheidsklachten en verlof

Mocht uw kind niet naar school kunnen in verband met verkoudheidsklachten, omdat de school zelf besloten heeft niet open te zijn of omdat uw kind wegens ziekte van een klasgenoot thuis moeten blijven, dan kunt u het beste met uw werkgever overleggen of het werk of uw werktijden aangepast kunnen worden. Kan dit niet, dan heeft u op de eerste dag recht op calamiteitenverlof. Uw loon wordt dan volledig doorbetaald.

Als uw kind verkoudheidsklachten heeft, dan heeft u vervolgens recht op 2 weken kortdurend zorgverlof. U kunt dit bij uw werkgever aanvragen. Uw werkgever dient dan 70% van uw loon door te betalen met als minimum het wettelijk minimumloon. De 2 weken gelden voor een periode van 1 jaar dat begint op de eerste dag dat u dit verlof opneemt.

Als uw kind ziek is heeft u op de eerste ziektedag recht op calamiteitenverlof. Vervolgens kunt u kortdurende zorgverlof opnemen.

In uw cao kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen over calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof.

Heeft u het kortdurend zorgverlof al volledig gebruikt, dan zult u ander verlof moeten opnemen (onbetaald verlof, vakantie, compensatieverlof) of met uw werkgever moeten overleggen of u bijvoorbeeld de niet gewerkte uren later kunt inhalen.

Bijzonder verlof

In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. 

Zwangerschapsverlof

De regels voor zwangerschapsverlof en bevallingsverlof veranderen niet door Corona. Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering

Ouderschapsverlof

Er zijn meerdere regels die bepalen of u recht heeft op ouderschapsverlof. U kunt dit opnemen totdat uw kind 8 jaar wordt. Als u recht heeft, dan krijgt u maximaal 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. De regels voor ouderschapsverlof blijven hetzelfde tijdens de coronacrisis.

Mogelijkheden voor flexwerker zonder werk

De regels voor werknemers die werkloos worden, veranderen niet. Als u uw werk verliest, kunt u bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na uw laatste werkdag, uiterlijk 1 week daarna. Let op: ook als oproepkracht, bijvoorbeeld met een nulurencontract, kunt u recht op WW hebben.

Mogelijkheden bij nulurencontract

Als de oproepkracht niet wordt opgeroepen en geen loon krijgt, komt hij mogelijk voor een WW-uitkering in aanmerking. Mocht er geen recht op WW zijn, dan kan er recht op bijstand bestaan.

Bekijk ook: