Coronavirus en opening van bedrijven

Het kabinet wil vanaf zaterdag 26 juni meer coronamaatregelen versoepelen. Mogelijk verandert er dan ook iets in de maatregelen op deze pagina. Lees meer over de aangekondigde plannen.

Vanaf 5 juni mogen de meeste locaties weer open zijn, zoals musea, bioscopen en theaters. Voor de sluiting van een locatie is van belang of deze locatie besloten of publiek toegankelijk is.

Winkels

Vanaf 5 juni mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden. Meer informatie: Naar een winkel of een contactberoep in coronatijd.

Voorwaarden voor sportlocaties voor binnen- en buitensport vanaf 5 juni

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er binnen maximaal 50 personen aanwezig zijn, inclusief personeel.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit niet lukt.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden (woonadres).
 • De bezoeker wordt gevraagd zich te registreren.
 • Kleedkamers, douches en sauna’s mogen gebruikt worden.
 • Sportkantines zijn open en volgen de algemene regels voor de horeca
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden.
 • Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.
 • Zonder coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn.
 • Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de zitcapaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

Voorwaarden voor opening van congrescentra en zaalverhuur vanaf 5 juni

In het algemeen geldt dat iedereen 1,5 meter afstand houdt en de beheerder hygiënemaatregelen treft. Zoals desinfecterende handgel beschikbaar stellen.

 • Een gezondheidscheck is verplicht.
 • De bezoeker wordt gevraagd zich te registreren. 
 • Bij verplaatsing in het gebouw is een mondkapje verplicht.

In congrescentra en verhuurde zalen kunnen bijeenkomsten met en zonder doorstroom van personen plaatsvinden.

Regels voor bijeenkomsten waar mensen niet blijven zitten maar doorlopen:

 • Er mag 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig zijn. Coronatoegangsbewijzen zijn niet van invloed op het aantal bezoekers dat is toegestaan.
 • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven.

Regels voor bijeenkomsten waar mensen zitten en niet veranderen van plek tijdens hun bezoek:

 • Een vaste zitplek is verplicht.
 • Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel zitten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Bezoekers uit hetzelfde huishouden mogen met meer mensen op minder dan 1,5 meter afstand aan tafel zitten.
 • Bij bijeenkomsten zonder coronatoegangsbewijzen zijn maximaal 50 bezoekers per ruimte toegestaan. Bij zalen met een reguliere capaciteit van meer dan 1.000 personen zijn maximaal 250 bezoekers per ruimte toegestaan. Iedereen moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bij bijeenkomsten met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de ‘geplaceerde capaciteit’ op 1,5 meter afstand toegestaan.

Regels voor bioscopen, filmhuizen, concertzalen, poppodia en theaters vanaf 5 juni

 • Bioscopen, filmhuizen, concertzalen, poppodia en theaters (geplaceerd) mogen binnen weer bezoekers ontvangen.
 • Per ruimte zijn maximaal 30 personen toegestaan. Dit is exclusief personeel of met coronatoegangsbewijzen: 100% van de 1,5m capaciteit, exclusief personeel.
 • Om een bezoek te brengen aan een bioscoop, een filmhuis, een poppodium of een theater is reservering en een gezondheidscheck verplicht.
 • Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.
 • Een vaste zitplaats is verplicht (personeel wijst een zitplaats toe).
 • Bij verplaatsing in het gebouw is een mondkapje verplicht.
 • Reserveringen zijn toegestaan voor maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee).
 • Bezoekers uit hetzelfde huishouden mogen met meer mensen op minder dan 1,5 meter afstand aan tafel zitten.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de horecagelegenheden tot maximaal 22:00 uur. Op dat tijdstip sluit de horeca en gaat het alcoholverbod in.

Regels voor trimsalons en hondenscholen vanaf 5 juni

Vanaf 5 juni mogen de trimsalons en hondenscholen weer open. Bezoekers van trimsalons kunnen hun huisdieren naar binnen brengen en mogen plaatsnemen in de wachtruimte.

Wel houden bezoekers zich aan de 1,5 meter en dragen zij een mondkapje in binnenruimtes.