Thuiswerken in coronatijd

Werk thuis als het kan en op locatie als dat nodig is. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken over de verdeling tussen thuiswerken en werken op locatie. Ze zorgen dat de kans op coronabesmetting op of tijdens werk zo klein mogelijk is.

Ruimte voor mengvorm van thuiswerken en op kantoor

Vanaf 25 september 2021 is het advies om thuis te werken als het kan en te werken op kantoor als dat nodig is. Werkgevers en werknemers kunnen zelf afspraken te maken over een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis. Hierbij houden ze rekening met het welzijn van de medewerkers. En met het voorkomen van drukte in het openbaar vervoer en op de werkvloer. 

Wettelijke eisen thuiswerkplek

Uw werkplek in de eigen woning moet ergonomisch verantwoord zijn. Dit staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Thuiswerkplek en zorgplicht werkgever

Ook als u thuiswerkt, moet uw werkgever zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Dat noemt de wet de zorgplicht. Wel is de mate waarin de werkgever invulling kan geven aan zijn zorgplicht bij thuiswerken afhankelijk van wat redelijkerwijs gevraagd kan worden. De werkgever beoordeelt per werknemer welke gebruikersvoorwerpen, technische systemen en taken nodig zijn. Deze moeten erop gericht zijn om bij te dragen aan:

  • de veiligheid;
  • de gezondheid;
  • het comfort;
  • het functioneren van de werknemer.

Daarnaast zijn werkgevers verplicht om hun werknemers actief instrueren en voorlichten over het gebruik van de ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen.

Voorbeeld invulling zorgplicht werkgever bij thuiswerkplek

Een werkgever kan bijvoorbeeld zoveel mogelijk ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen aanbieden voor een ergonomische thuiswerkplek. Denk aan een ergonomisch toetsenbord of een bureaustoel.

Verantwoordelijkheid werknemer voor thuiswerkplek

De werknemer heeft zelf ook een verantwoordelijkheid in het zorgen voor een gezonde en veilige thuiswerkomgeving. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de voorzieningen die hem worden aangeboden door de werkgever.

Zorg voor voldoende frisse lucht

Frisse lucht is belangrijk! Zorg dat er thuis altijd een raampje of ventilatierooster open staat en dat een huis meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten

Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting ook plaatsvinden via virusdeeltjes in de lucht. In welke mate frisse lucht helpt om verspreiding tegen te gaan is onbekend, maar het helpt wel om de overdracht van het virus te beperken.

Risicogroep en niet thuiswerken

Als u tot een risicogroep behoort, adviseert het RIVM thuis te werken. Kunt u dit niet? Neem dan contact op met de bedrijfsarts. Ook kunnen in het protocol voor uw organisatie of sector afspraken staan over werknemers die tot de risicogroepen behoren. Vraag ernaar hoe dit precies zit bij uw werkgever of vakbond.

Informatie thuiswerken voor werkgevers

Loonheffing en thuiswerken

Wilt u weten wat het thuiswerken voor reisvergoedingen of OV-abonnementen van u en uw medewerkers betekent voor uw aangifte loonheffing? Of hoe het zit als u hulpmiddelen waarmee uw werknemers thuiswerken betaalt of vergoedt? Hoe verwerkt u dat in uw aangifte loonheffingen? Lees meer over loonheffingen en de coronacrisis.

Reiskostenvergoeding

U mag de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopzetten als de werknemers thuiswerken. Dit kan alleen niet als er andere afspraken staan in de cao of het arbeidscontract. Lees meer over reiskostenvergoedingen.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Neem de risico’s van thuiswerken op in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Hierin neemt u ook een plan van aanpak mee. Zo zorgt u er bijvoorbeeld voor dat er aandacht blijft voor de (mentale) gezondheid van uw medewerkers. Dit is belangrijk voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar zorgt ook voor meer werkplezier en productiviteit.

Aanvullende informatie thuiswerken

Kamerbrief over thuiswerken

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeert de Tweede Kamer onder andere over de uitwerking van de criteria over thuiswerken. De minister stelde deze criteria op met werkgevers- en werknemersorganisaties om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij thuiswerken.

Handreiking: Algemene criteria thuiswerken 

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ is het uitgangspunt. De criteria in de handreiking over thuiswerken helpen daarbij. 

Onderzoek: Stimuleren van thuiswerkgedrag onder werkend Nederland

Onderzoek naar gedragsfactoren die een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van thuiswerken.