Vakantiedagen en vakantiegeld

Hier staan vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor uw vakantiedagen en vakantiegeld.

Thuisquarantaine en vakantie     

Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Vakantiereizen gelden niet als noodzakelijk. Gaat u wel op reis? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw loondoorbetaling als u in thuisquarantaine moet na uw reis.

Vakantie- en verlofuren

Terugdraaien vakantie vanwege het coronavirus

Als u vakantiedagen heeft aangevraagd en uw werkgever heeft dit verzoek goedgekeurd, dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig als u dit wilt terugdraaien.

Wettelijke vakantiedagen dient u op te nemen en mag u niet laten uitbetalen. Dit is alleen toegestaan bij het einde van het dienstverband.

Voor het laten uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, geldt wat daarover in de cao of het bedrijf is geregeld.

Niet verplicht (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen

Werkgevers mogen werknemers vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW

Faillissement en vakantiegeld of pensioenpremie

Als de rechter een bedrijf failliet verklaart, kan de werknemer zich melden bij het UWV. Het UWV betaalt dan een uitkering aan de werknemer. Deze uitkering vergoedt (achterstallig) loon, vakantiegeld, vakantiedagen, niet-afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds.  Zie voor meer informatie de website van het UWV.

Bekijk ook: