Vakantiedagen en vakantiegeld

Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van het coronavirus op uw vakantiedagen en vakantiegeld.

Vakantiegeld

Uitstellen uitbetalen vakantiegeld vanwege corona

Er zijn standaardafspraken over het vakantiegeld. Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni tot en met mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Sommige bedrijven en organisaties hebben ervoor gekozen op een ander, vast moment de jaarlijkse opbouw van vakantiegeld uit te betalen. Dat is dan geregeld in een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, zoals een cao of een arbeidsovereenkomst. Als de werkgever door corona mogelijk betalingsproblemen heeft, kan de werkgever niet eenzijdig besluiten het vakantiegeld later of op bijvoorbeeld in termijnen te betalen. Wel kan in overleg en met akkoord van de werknemer het betaalmoment van het vakantiegeld worden uitgesteld. Of kunnen afspraken worden gemaakt over het betalen van het vakantiegeld in termijnen. Het is verstandig om dit schriftelijk vast te leggen.

Vakantiegeld en NOW regeling

De NOW-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om onder voorwaarden een tegemoetkoming te krijgen in de loonkosten. De werkgever ontvangt met de NOW-subsidie ook een compensatie voor de opbouw van vakantiegeld voor de maanden waarover hij de NOW-subsidie toegekend krijgt. Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Faillissement in coronatijd, gevolgen voor vakantiegeld of pensioenpremie

Als de rechter een bedrijf failliet verklaart, kan de werknemer zich melden bij het UWV. Het UWV betaalt dan een uitkering aan de werknemer. Deze uitkering vergoedt (achterstallig) loon, vakantiegeld, vakantiedagen, niet-afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds. 

Vakantie- en verlofuren

Terugdraaien vakantie vanwege het coronavirus

Als u vakantiedagen heeft aangevraagd en uw werkgever heeft dit verzoek goedgekeurd, dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig als u dit wilt terugdraaien. Uw werkgever hoeft niet in te gaan op dit verzoek. U bespreekt samen wat er met de vakantiedagen gebeurt. Lees meer over vakantiedagen opnemen.  

Niet verplicht (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen vanwege onvoldoende werk

Werkgevers mogen werknemers vragen vakantiedagen op te nemen. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW.

Meer informatie vakantiedagen en vakantiegeld

Bekijk ook de algemene informatie over vakantiedagen en vakantiegeld.

Bekijk ook: