Algemene informatie voor werkgevers in coronatijd

In de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 heeft het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket aangekondigd. Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is.

Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer of werkgever werkt.

Informatie over financiële regelingen

Bekijk alle informatie over de tijdelijke financiële regelingen om bedrijven, zzp'ers en instellingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Verlof en vergoedingen

Het merendeel van mijn werknemers werkt thuis. Mag ik hun reiskostenvergoeding stopzetten?

U mag de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopzetten wanneer de werknemers thuiswerken. Tenzij er andere afspraken gelden op grond van de cao of het arbeidscontract.

Mag ik, als werkgever, werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder/geen werk is?

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW.

Overige informatie

Sociaal pakket waar werkgevers en werknemers van kunnen profiteren

Het kabinet trekt in totaal € 1,4 miljard uit voor een sociaal pakket. Dit pakket maakt deel uit van het steun- en herstelpakket dat op 28 augustus is gepresenteerd. Het gaat daarbij om:

  • goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk; 
  • mogelijkheden tot (om)scholing;
  • tegengaan van armoede en problematische schulden;
  • aanpak van jeugdwerkloosheid.

Omscholing en ontwikkeling werknemers

Er verdwijnen niet alleen banen door de coronacrisis. Door technologische ontwikkelingen en digitalisering veranderen ook veel banen. Als werknemers doorlopend leren en zich blijven ontwikkelen kunnen ze hun werk beter doen. Dit voorkomt ziekteverzuim. En ze vergroten hun kans op de arbeidsmarkt als ze nieuw werk zoeken.

Kijk voor meer informatie op de pagina Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk.

Als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden

In deze tijd van coronacrisis ontstaan allerlei nieuwe oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen partijen op om hun ideeën maar ook vragen met elkaar te delen op het daarvoor ingerichte platform Corona discussiegroep. Meedoen is kosteloos.

Bekijk ook: