Corona en werken op locatie

Kunnen uw werknemers echt niet thuis werken?

In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren mogen naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt volledig thuis. De situatie is zeer zorgelijk. Houd daarom bestaande afspraken over naar het werk komen opnieuw tegen het licht.

Voor werk buiten tijdens de avondklok

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Wie tijdens de avondklok voor het werk buiten is, heeft een Werkgeversverklaring avondklok nodig. De werkgever geeft deze verklaring aan werknemers.

Uw rol als werkgever

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook doen. Als werkgever bent u verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. U moet ook het risico op besmetting met het coronavirus onderzoeken. Maar u mag niet zomaar uw werknemers op (corona)klachten onderzoeken.

Besmettingskans verkleinen op of tijdens werk

Als werkgever bent u verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. U onderzoekt welke risico’s er zijn op de werklocatie. En pakt deze aan wanneer dit nodig is. Het risico op besmetting met het coronavirus valt hier ook onder. 

U (werkgever en werknemer) houdt u samen aan de basisregels voor iedereen. Zoals:

Werknemers toegang tot werklocatie weigeren

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Ventilatie-eisen voor werklocatie

Beheerders van gebouwen moeten op de hoogte zijn van de eisen en adviezen die gelden voor de ventilatie van gebouwen. Het RIVM heeft ook vragen over ventilatie en het coronavirus beantwoord.

Aangepaste werktijden personeel

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden zo veel mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen. Het is aan te raden om in overleg met uw werknemers tot goede oplossingen te komen.

Werknemers controleren op corona of gerelateerde klachten

Misschien wilt u uw werknemers controleren op corona(gerelateerde) klachten. U mag dit niet zomaar zelf doen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft informatie over de verwerking van ziektegegevens en corona op de werkvloer.