Corona en de regels voor winkeliers

Door het coronavirus en de maatregelen zijn er regels voor u als winkelier.

Niet alle winkels zijn tijdens de lockdown open voor winkelen en boodschappen doen. Het is niet toegestaan om uw assortiment verder te verbreden. Niet-essentiele winkels zijn dicht tijdens de lockdown. Vanaf 10 februari is het wel mogelijk om producten te bestellen en af te halen bij een winkel. Per 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk. 

Openingstijden winkels

U moet uw winkel om 20.00 uur sluiten. Behalve als uw winkel vooral levensmiddelen (eten en drinken) verkoopt.

Let op: vanaf 23 januari geldt de avondklok van 22.00 uur tot 04:30 uur in de ochtend. Tijdens de avondklok zijn winkels die levensmiddelen verkopen gesloten tussen 21:45 en 06:00 uur.

Heeft u een supermarkt? Dan zorgt u voor speciale openingstijden voor mensen die tot een risicogroep horen. Dit is meestal 2 keer per dag 1 uur.

Winkelen op afspraak

Voor de winkeliers geldt:

 • Publiek mag de winkel alleen betreden met een bevestiging van het gereserveerde tijdslot en tijdens dat gereserveerde tijdslot;
 • Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het maken van een afspraak en het bezoek aan de winkel;
 • De winkelier organiseert het winkelbezoek:
  • Dit is gespreid over de dag.
  • Winkels mogen maximaal 1 klant per 25 m2 ontvangen.
  • Er mogen in elk geval 2 klanten per verdieping worden ontvangen, ongeacht de grootte van de winkel.
  • Er mogen maximaal 50 klanten tegelijk in de winkel zijn.
  • Dit gebeurt in afgebakende tijdvakken, waarbij klanten gespreid komen en de afspraken gelden volgens het protocol.
  • In de winkel vinden uitsluitend activiteiten plaats gekoppeld aan het directe verkoopproces.
  • Er ontstaat geen oploop van publiek.
  • De klant komt alleen.
 • In de winkel mag slechts de hoognodige bezetting aanwezig zijn.
 • Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Telt het personeel ook mee bij het maximaal aantal personen?

Het personeel valt hierbuiten.

Waarom gaat de detailhandel niet gewoon open zoals het was vóór sluiting op 15 december met duidelijke afspraken?

De gezondheidssituatie vereist nog dat we het risico op besmetting zoveel mogelijk beperken. De detailhandel kan open onder een aantal voorwaarden, zoals ‘winkel alleen’ en een maximaal aantal mensen in de winkel afhankelijk van de grootte van de winkel. Deze voorwaarden zijn nu expliciet benoemd in de regeling. Voor het overige geldt het Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen nog onverminderd.

Bestellen en afhalen

De winkelier is verplicht om het afhalen te organiseren. Dit dient gespreid over de dag te zijn, in tijdvakken van maximaal één uur en zonder dat er een oploop van publiek ontstaat. De voorwaarden zijn:

 • Klanten mogen de winkel niet betreden, het afhaalpunt is aan de deur van de winkel of op het parkeerterrein;
 • Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en ophalen van de bestelling;
 • Het is aan de winkelier hoe om te gaan met online bestellen;
 • De winkelier is verplicht om het ophalen te organiseren: 
  • gespreid over de dag;
  • in tijdvakken van maximaal één uur;
  • waarbij de afhaallocatie sober wordt ingericht.
 • De winkelier voorkomt dat er een oploop van publiek ontstaat;
 • Waarbij de klant wordt verzocht het bestelde individueel af te halen;
 • De winkel mag slechts de voor afgifte van bestellingen hoognodige bezetting aanwezig hebben;
 • Klanten zijn verplicht in de openbare ruimte 1,5m afstand van anderen te houden en geen groepen te vormen (reeds bestaande verplichting).

Postpakket en reparatie/onderhoud

Voor reparatie/onderhoud en voor het brengen en halen van postpakketten mag de klant de winkel binnen, zoals dat tot nu toe al ging. Als er een combinatie is van postpakketten/reparatie en onderhoud én het afhalen van gekochte spullen, dan geldt dat de gekochte spullen buiten bij de deur worden afgehaald. Afgifte van bestelde producten vindt aan de deur plaats en de andere service mag binnen. Het advies aan winkeliers is om alles zoveel mogelijk aan de deur te regelen. Als dat voor postdienstverlening en reparatie niet mogelijk is, moet hiervoor in de winkel een duidelijke looproute zijn

‘Sobere’ uitstraling

Een sobere uitstraling betekent bij het afhalen bij de winkeldeur geen aanleiding is om langer te blijven dan nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van consumpties, het testen van producten of het laten horen van muziek.

1,5 meter afstand houden in uw winkel

U zorgt ervoor dat u en uw klanten 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Bijvoorbeeld door een maximaal aantal klanten in uw winkel toe te laten.

Karretjes en mandjes schoonmaken

Heeft u een supermarkt of een winkel voor levensmiddelen (eten en drinken)? Dan besteedt u extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel. U maakt bijvoorbeeld winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. U mag zelf bepalen of u als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaakt na gebruik. Of dat de klant dit zelf moet doen.

Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u protocollen voor supermarkten en protocollen voor winkels. Hierin staan de basisafspraken en richtlijnen voor de detailhandel.

Alcohol verkopen en bezorgen

U mag geen alcohol verkopen of bezorgen tussen 20.00 en 6.00 uur. Uw klanten mogen wel alcohol online bestellen na 20.00 uur. Dit mag u dan niet bezorgen tot 6.00 uur.

Mondkapjes in de winkel

Iedereen van 13 jaar en ouder moet een mondkapje voor publiek gebruik dragen in winkels. 

Uw eigen regels voor klanten

U mag uw eigen regels voor klanten hebben in uw winkel. Bijvoorbeeld dat klanten een winkelmandje of winkelwagentje moeten gebruiken. Of hun handen moeten schoonmaken met speciale gel. Uw klanten moeten luisteren naar de aanwijzingen van u of uw personeel.

Klanten weigeren

Wordt het te druk in uw winkel? U mag uw klanten vragen te wachten of later terug te komen. Ook mag u klanten weigeren als zij zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld als uw klanten geen mondkapje dragen.

U bent als winkelier verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel. Bij nood kunt u een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal. U belt dan de politie.

Er is een Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen gemaakt. Hierin staat wat overheden en detailhandel met elkaar afspreken over de  naleving en (zelf)handhaving van maatregelen.

Sluiting van uw winkel bij overtreding coronaregels

Wordt het te druk in uw winkel en is de 1,5 meter afstand niet meer mogelijk? Dan kan uw winkel gesloten worden. Dat bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio.

Posters voor in uw winkel

De overheid ontwikkelt posters die u kunt gebruiken in uw winkel. Bijvoorbeeld over het dragen van mondkapjes of over de regels tijdens het boodschappen doen. 

Brancheorganisaties en ketens hebben vaak materiaal gemaakt op basis van de richtlijnen van de overheid. 

Regels voor uw klanten

Lees de regels die voor uw klanten gelden op de pagina Corona en winkelen en boodschappen doen.

Regels voor corona en contactberoepen

Lees de regels die voor contactberoepen gelden (zoals de kapper en masseur)