Corona en de regels voor winkeliers

Door het coronavirus zijn er regels voor u als winkelier.

Kijk op de pagina Winkelen en boodschappen doen. Daar leest u welke winkels wel en niet open blijven. Het is niet toegestaan om uw assortiment verder te verbreden.

Openingstijden winkels

U moet uw winkel om 20.00 uur sluiten. Behalve als uw winkel vooral levensmiddelen (eten en drinken) verkoopt.

Heeft u een supermarkt? Dan zorgt u voor speciale openingstijden voor mensen die tot een risicogroep horen. Dit is meestal 2 keer per dag 1 uur.

1,5 meter afstand houden in uw winkel

U zorgt ervoor dat u en uw klanten 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Bijvoorbeeld door een maximaal aantal klanten in uw winkel toe te laten.

Karretjes en mandjes schoonmaken

Heeft u een supermarkt of een winkel voor levensmiddelen (eten en drinken)? Dan besteedt u extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel. U maakt bijvoorbeeld winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. U mag zelf bepalen of u als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaakt na gebruik. Of dat de klant dit zelf moet doen.

Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u protocollen voor supermarkten en protocollen voor winkels. Hierin staan de basisafspraken en richtlijnen voor de detailhandel.

Alcohol verkopen en bezorgen

U mag geen alcohol verkopen of bezorgen tussen 20.00 en 6.00 uur. Uw klanten mogen wel alcohol online bestellen na 20.00 uur. Dit mag u dan niet bezorgen tot 6.00 uur.

Mondkapjes in de winkel

Iedereen van 13 jaar en ouder moet een mondkapje voor publiek gebruik dragen in winkels. 

Uw eigen regels voor klanten

U mag uw eigen regels voor klanten hebben in uw winkel. Bijvoorbeeld dat klanten een winkelmandje of winkelwagentje moeten gebruiken. Of hun handen moeten schoonmaken met speciale gel. Uw klanten moeten luisteren naar de aanwijzingen van u of uw personeel.

Klanten weigeren

Wordt het te druk in uw winkel? U mag uw klanten vragen te wachten of later terug te komen. Ook mag u klanten weigeren als zij zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld als uw klanten geen mondkapje dragen.

U bent als winkelier verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel. Bij nood kunt u een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal. U belt dan de politie.

Er is een Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen gemaakt. Hierin staat wat overheden en detailhandel met elkaar afspreken over de  naleving en (zelf)handhaving van maatregelen.

Sluiting van uw winkel bij overtreding coronaregels

Wordt het te druk in uw winkel en is de 1,5 meter afstand niet meer mogelijk? Dan kan uw winkel gesloten worden. Dat bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio.

Posters voor in uw winkel

De overheid ontwikkelt posters die u kunt gebruiken in uw winkel. Bijvoorbeeld over het dragen van mondkapjes of over de regels tijdens het boodschappen doen. 

Brancheorganisaties en ketens hebben vaak materiaal gemaakt op basis van de richtlijnen van de overheid. 

Regels voor uw klanten

Lees de regels die voor uw klanten gelden op de pagina Corona en winkelen en boodschappen doen.

Regels voor corona en contactberoepen

Lees de regels die voor contactberoepen gelden (zoals de kapper en masseur)