Corona en de regels voor winkeliers

Het kabinet wil vanaf zaterdag 26 juni meer coronamaatregelen versoepelen. Mogelijk verandert er dan ook iets in de maatregelen op deze pagina. Lees meer over de aangekondigde plannen.

Vanaf 5 juni mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Op deze pagina leest u de voorwaarden.

Regels voor winkeliers

  • Niet-essentiële winkels mogen maximaal 1 klant per 10 m2 ontvangen.
  • Een hulpbehoevende en ondersteuner tellen samen als 1 klant.
  • Betalen gebeurt zoveel mogelijk contactloos.
  • Er gelden geen beperkingen meer op de wettelijke openingstijden voor essentiële en niet-essentiële winkels. Winkels mogen de reguliere openingstijden hanteren.
  • De klant winkelt alleen als hij of zij klachtenvrij is.
  • Tijdens het winkelen houdt de bezoeker 1,5 meter afstand van anderen en draagt een mondkapje.
  • In de winkel mag slechts de hoognodige bezetting aanwezig zijn.

Personeel telt niet mee bij maximaal aantal personen

Het personeel valt hierbuiten.

Wachtrijen buiten de winkel

Winkeliers en gemeenten maken op lokaal niveau afspraken over hoe om te gaan met de drukte. Deze afspraken zijn aanvullend op de landelijke afspraken die met de sector zijn gemaakt.

Servicepunten of winkels voor postpakketten en producten voor onderhoud/reparatie

Het brengen en afhalen van postpakketten en brengen en halen van producten voor onderhoud en reparatie vindt plaats los van het maximaal aantal personen per winkel. De winkelier moet wel een duidelijke bewegwijzering aanbrengen. Als de klant naast het brengen en afhalen van postpakketten/producten ook spullen wil kopen, dan valt deze klant onder het maximaal aantal toegestane klanten in de winkel.

Gevaccineerde klanten

Voor klanten die zijn gevaccineerd geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht blijft. Iemand die is gevaccineerd kan het virus alsnog overbrengen.

1,5 meter afstand houden in uw winkel

U zorgt ervoor dat u en uw klanten 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Bijvoorbeeld door een maximaal aantal klanten in uw winkel toe te laten.

Karretjes en mandjes schoonmaken

Heeft u een supermarkt of een winkel voor levensmiddelen (eten en drinken)? Dan besteedt u extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel. U maakt bijvoorbeeld winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. U mag zelf bepalen of u als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaakt na gebruik. Of dat de klant dit zelf moet doen.

Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u protocollen voor supermarkten en protocollen voor winkels. Hierin staan de basisafspraken en richtlijnen voor de detailhandel.

Alcohol verkopen en bezorgen

U mag geen alcohol verkopen of bezorgen tussen 22:00 en 06:00 uur. Uw klanten mogen wel alcohol online bestellen na 22:00 uur. Dit mag u dan niet bezorgen tot 6.00 uur.

Mondkapjes in de winkel

Iedereen van 13 jaar en ouder moet een mondkapje voor publiek gebruik dragen in winkels. 

Uw eigen regels voor klanten

U mag uw eigen regels voor klanten hebben in uw winkel. Bijvoorbeeld dat klanten een winkelmandje of winkelwagentje moeten gebruiken. Of hun handen moeten schoonmaken met speciale gel. Uw klanten moeten luisteren naar de aanwijzingen van u of uw personeel.

Klanten weigeren

Wordt het te druk in uw winkel? U mag uw klanten vragen te wachten of later terug te komen. Ook mag u klanten weigeren als zij zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld als uw klanten geen mondkapje dragen.

U bent als winkelier verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel. Bij nood kunt u een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal. U belt dan de politie.

Er is een Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen gemaakt. Hierin staat wat overheden en detailhandel met elkaar afspreken over de  naleving en (zelf)handhaving van maatregelen.

Sluiting van uw winkel bij overtreding coronaregels

Wordt het te druk in uw winkel en is de 1,5 meter afstand niet meer mogelijk? Dan kan uw winkel gesloten worden. Dat bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio.

Posters voor in uw winkel

De overheid ontwikkelt posters die u kunt gebruiken in uw winkel. Bijvoorbeeld over het dragen van mondkapjes of over de regels tijdens het boodschappen doen. 

Brancheorganisaties en ketens hebben vaak materiaal gemaakt op basis van de richtlijnen van de overheid. 

Regels voor uw klanten

Lees de regels die voor uw klanten gelden op de pagina Corona en winkelen en boodschappen doen.

Regels voor corona en contactberoepen

Lees de regels die voor contactberoepen gelden (zoals de kapper en masseur)