Corona en de regels voor winkeliers

Bekijk de regels voor winkeliers vanaf 26 juni 2021 (stap 4).

Regels voor winkeliers

  • U zorgt ervoor dat u en uw klanten 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar.
  • De bezoekersnorm voor winkels is 1 bezoeker per 5 m2. Het personeel telt hier niet bij mee;
  • Winkels treffen hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen; 
  • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. 

Wachtrijen buiten de winkel

Winkeliers en gemeenten maken op lokaal niveau afspraken over hoe om te gaan met de drukte. Deze afspraken zijn aanvullend op de landelijke afspraken die met de sector zijn gemaakt.

Karretjes en mandjes schoonmaken

Besteed extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel. U maakt bijvoorbeeld winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. U mag zelf bepalen of u als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaakt na gebruik. Of dat de klant dit zelf moet doen.

Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u protocollen voor supermarkten en protocollen voor winkels. Hierin staan de basisafspraken en richtlijnen voor de detailhandel.

Uw eigen regels voor klanten

U mag uw eigen regels voor klanten hebben in uw winkel. Bijvoorbeeld dat klanten een winkelmandje of winkelwagentje moeten gebruiken. Of hun handen moeten schoonmaken met speciale gel. Uw klanten moeten luisteren naar de aanwijzingen van u of uw personeel.

Klanten weigeren

Wordt het te druk in uw winkel? U mag uw klanten vragen te wachten of later terug te komen. Ook mag u klanten weigeren als zij zich niet aan de regels houden. 

U bent als winkelier verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel. Bij nood kunt u een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal. U belt dan de politie.

Er is een Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen gemaakt. Hierin staat wat overheden en detailhandel met elkaar afspreken over de  naleving en (zelf)handhaving van maatregelen.

Sluiting van uw winkel bij overtreding coronaregels

Wordt het te druk in uw winkel en is de 1,5 meter afstand niet meer mogelijk? Dan kan uw winkel gesloten worden. Dat bepaalt de voorzitter van de veiligheidsregio.

Regels voor uw klanten

Lees de regels die voor uw klanten gelden op de pagina Corona en winkelen en boodschappen doen.

Regels voor corona en contactberoepen

Lees de regels die voor contactberoepen gelden (zoals de kapper en masseur)